Ngành đào tạo

758

Thông tin ngành Việt Nam học

1. Ngành đào tạo: VIỆT NAM HỌC
- Mã ngành: 7310630
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch)
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng Tháp
4. Cơ sở tổ chức giảng dạy: Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội
1. Kiến thức
1.1. Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khả năng học tập nâng cao trình độ.
1.2. Có kiến thức vững chắc, hệ thống, hiện đại và thiết thực về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. 
1.3. Nắm vững kiến thức về du lịch, kinh doanh lữ hành, khách sạn, các nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ khách sạn và nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
1.4. Có kiến thức tiếng Anh, đặc biệt tiếng Anh chuyên ngành du lịch, có thể giao tiếp được với khách du lịch trong quá trình làm việc.

2. Kỹ năng
2.1.1. Thực hiện thành thạo các nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn: quản lý tiền sảnh, quản lý dịch vụ buồng, quản lý dịch vụ ăn uống, quản lý cơ sở vật chất – kỹ thuật, phục vụ trong nhà hàng, quản lý và bảo quản tài sản nhà hàng.
2.1.2. Thực hiện thành tạo các nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: chuẩn bị tổ chức thực hiện chương trình du lịch, thuyết minh, quản lý đoàn khách, giải quyết các công việc sau chuyến đi trong hoạt động du lịch, tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch, đảm bảo vệ sinh, an toàn và an ninh trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch, xử lý tình huống phát sinh trong hoạt động hướng dẫn.
2.1.3. Có khả năng thực hiện các kĩ năng về kinh doanh du lịch, lữ hành: quản lý bán hành và tiếp thị du lịch, quản lý tài chính trong kinh doanh du lịch, hỗ trợ quảng cáo, tiếp thị và phối hợp bán sản phẩm du lịch, thiết kế chương trình du lịch, xúc tiến và bán sản phẩm du lịch, điều hành tour, quản trị nghiệp vụ lữ hành, quản trị nhân sự lữ hành, quản trị tài chính lữ hành.
2.1.4. Hình thành phong cách giao tiếp hiện đại, phục vụ cho yêu cầu nghề nghiệp.
2.1.5. Có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề một cách khách quan dựa trên kiến thức về văn hóa, du lịch và các nghiệp vụ chuyên môn.
2.1.6. Có khả năng tự nghiên cứu các tài liệu, văn bản khoa học và tổng hợp, báo cáo.
2.1.7. Thực hiện thành thạo kĩ năng làm việc nhóm, có thể phối hợp với nhiều thành viên trong tập thể để đạt hiệu quả cao nhất.

3. Phẩm chất đạo đức
3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân: trung thực, kiên nhẫn, có tinh thần học hỏi sáng tạo; lịch sự, lễ phép, cẩn thận, chu đáo, yêu nghề.
3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: năng động, nhiệt tình, linh hoạt trong công việc, khả năng làm việc dưới áp lực cao và môi trường đa dạng; khả năng giao tiếp tốt, vui vẻ, chu đáo, tỉ mỉ, sẵn sàng giúp đỡ người khác.
3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội: có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, sẵn sàng phản biện, bảo vệ lẽ phải, công bằng; có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, tôn trọng pháp luật, quy định tại cơ quan, nơi làm việc.

4. Mức tự chủ và trách nhiệm
4.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
4.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
4.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
4.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

5. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
Việt Nam học là một ngành tổng hợp, liên quan đến nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau, trong đó chủ yếu liên quan đến lĩnh vực du lịch và văn hóa. Do đó, không chỉ đòi hỏi người lao động phải có kiến thức chung về du lịch mà còn cần cả kiến thức về văn hóa, có kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn. 
Người học ngành Việt Nam học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các lĩnh vực như: 
- Quản lý nhà hàng
- Quản lý khách sạn
- Hướng dẫn viên du lịch
- Quản trị lữ hành


XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia