Ngành đào tạo

1045

Thông tin ngành Sư phạm Sinh học

1. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM SINH HỌC
- Mã ngành: 7140213
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Sư phạm Sinh học
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng Tháp
4. Cơ sở tổ chức giảng dạy: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
1.  Kiến thức
1.1. Kiến thức chung
1.1.1. Vận dụng được các kiến thức về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp giáo dục.
1.1.2. Hiểu được những nội dung cơ bản của đường lối đấu tranh cách mạng, các bài học về lý luận và thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam để có nhận thức và hành động đúng trong thực tiễn công tác giáo dục và đào tạo.
1.1.3. Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản của Tâm lý học, Giáo dục học, Logic học, quản lý nhà trường và văn hóa Việt Nam vào việc tổ chức hoạt động dạy học Sinh học và hoạt động giáo dục ở trường phổ thông.
1.1.4. Hiểu, đánh giá và phân tích được các vấn đề an ninh, quốc phòng và có ý thức hành động phù hợp để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
1.1.5. Cập nhật được các thành tựu mới của công nghệ thông tin để ứng dụng vào trong nghề nghiệp, sử dụng được các phương tiện công nghệ thông tin trong học tập, nghiên cứu khoa học và công tác trong giáo dục trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay.
1.1.6. Có Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.
1.1.7. Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản về thể dục thể thao vào quá trình tập luyện, tự rèn luyện để củng cố và tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng.
1.2.  Kiến thức chuyên môn
1.2.1. Phân tích, hệ thống, vận dụng những kiến thức khoa học Sinh học, những kỹ năng thực hành, thực tập trong lĩnh vực sinh học, tin học vào thực tế dạy học môn Sinh học cũng như vận dụng vào công việc nghiên cứu, xây dựng các dự án giáo dục, nghiên cứu các vấn đề thuộc khoa học sinh học;
1.2.2.  Phân tích được những đặc điểm cơ bản của quá trình dạy học, của các công nghệ dạy học; mối quan hệ biện chứng giữa dạy và học để lựa chọn và vận dụng những phương pháp và công nghệ dạy học phù hợp vào thực tiễn dạy học.
1.2.3. Xây dựng được quy trình kiểm tra đánh giá học tập của học sinh để đạt được những mục tiêu trong việc tổ chức kiểm tra, đánh giá. Thiết kế được các công cụ kiểm tra đánh giá và sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để ứng dụng vào việc kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học.
1.2.4. Hiểu, phân tích được những kiến thức về đặc điểm tâm sinh lý của học sinh, các hoạt động xã hội, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo để đề xuất được các biện pháp và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của nhà trường.
1.2.5. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của người giáo viên/cán bộ quản lý giáo dục được quy định trong Luật Giáo dục. Có khả năng tư vấn học đường, giáo dục giá trị sống và Kỹ năng sống cho học sinh..
1.2.6. Vận dụng và tích hợp các các kiến thức Toán học, Khoa học Tự nhiên, Khoa học về sự sống vào quá trình dạy học môn Sinh học và các hoạt động chuyên môn liên quan đến nghề nghiệp. Đồng thời xác định được các nội dung kiến thức bổ trợ hữu ích cho việc dạy học môn Sinh học và nghiên cứu khoa học sinh học, khoa học giáo dục.

2.  Kỹ năng
2.1.  Kỹ năng chung
2.1.1.  Thực hiện được hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học, giáo dục và hướng nghiệp;
2.1.2.  Đạt trình độ tin học và ngoại ngữ theo quy định của Nhà trường;
2.1.3.  Thích nghi với điều kiện dạy học và giáo dục;
2.1.4.  Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
2.1.5.  Có kỹ năng tìm kiếm và tự tạo việc làm.
2.2.  Kỹ năng chuyên môn
2.2.1. Hiểu và xây dựng được các hình thức dạy học, phương pháp, phương tiện dạy học, công cụ dạy học cho từng nội dung cụ thể,  phù hợp với khả năng và sở trường của bản thân, đối tượng và mục tiêu dạy học trong kế hoạch dạy học.
2.2.2. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các điều kiện hỗ trợ trong triển khai dạy học, sử dụng các hình thức và phương pháp dạy học phù hợp; nhận diện và lựa chọn được phương án xử lý tốt các tình huống sư phạm nảy sinh trong quá trình dạy học.
2.2.3. Xây dựng và vận hành được quy trình kiểm tra – đánh giá học tập của học sinh và các điều kiện cần thiết để triển khai quy trình một cách hiệu quả.
2.2.4. Xây dựng và triển khai được hồ sơ, kế hoạch dạy học, kế hoạch làm việc của giáo viên chủ nhiệm, kế hoạch giáo dục, quản lý học sinh cho năm học, học kỳ, từng tháng và tuần; xây dựng và tổ chức được các kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp với mục tiêu giáo dục.
2.2.5. Phát triển được chương trình phù hợp với đối tượng học sinh, nhà trường, địa phương.
2.2.6. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, phù hợp với từng đối tượng người học; tư vấn, hỗ trợ để người học tự giải quyết vấn đề của cá nhân một cách đúng đắn, đồng thời khơi dậy ở người học lòng tự trọng, tự tôn giá trị và ý thức tự hoàn thiện bản thân.
2.2.7. Có kỹ năng cập nhật, xử lý các thông tin về những tiến bộ của khoa học Sinh học và khoa học giáo dục  để vận dụng vào thực tế dạy học, phục vụ cho công tác học tập, bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp.
2.2.8. Có kỹ năng định hướng và xác định được các vấn đề nghiên cứu thuộc khoa học dạy học, khoa học sinh học, áp dụng các phương pháp, phương tiện nghiên cứu khoa học tiên tiến để triển khai, thực hiện có hiệu quả các đề tài nhằm cải tiến chất lượng dạy học.
2.2.9. Có kỹ năng học và tự học suốt đời, làm việc độc lập, sắp xếp và quản lý thời gian khoa học, thích ứng cao với những thay đổi của môi trường xung quanh;

3.  Phẩm chất đạo đức
3.1.  Có ý thức và tinh thần trách nhiệm công dân đối với địa phương và tổ quốc.
3.2.  Có thái độ nghề nghiệp đúng đắn, phục vụ tận tụy với nghề.
3.3.  Có phẩm chất đạo đức nhà giáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
3.4.  Có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp;
3.5.  Có lòng nhân ái, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của người học;
3.6.  Có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3.7.  Trung thực trong nghiên cứu khoa học, tác phong làm việc chuyên nghiệp;

4.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm
4.1. Có năng lực tự định hướng, tự đưa ra kết luận chuyên môn và có năng lực làm việc tốt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo;
4.2.  Có sáng kiến và linh hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;
4.3.  Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

5. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
5.1. Làm giáo viên giảng dạy môn Sinh học và môn KHTN tại các trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX, trung tâm giới thiệu việc làm, các Trường CĐ Nghề…
5.2. Nghiên cứu viên trong lĩnh vực Sinh học và phương pháp dạy học môn Sinh học tại các viện, trung tâm và cơ quan nghiên cứu thuộc các Bộ, Ngành, các cơ sở đào tạo, các tổ chức quốc tế...
5.3. Có thể làm việc trong các cơ quan quản lý tài nguyên sinh vật, tài nguyên môi trường, cơ sở sản xuất trong nước và nước ngoài, các tổ chức sử dụng lao động có kiến thức sinh học và sư phạm sinh học.


XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia