Hội đồng khoa học

28/08/2011 18131

Hội đồng khoa học

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC DANH

1

PGS,TS.  Nguyễn Văn Đệ

Giảng viên cao cấp

Chủ tịch Hội đồng

2

TS. Hồ Văn Thống

Hiệu trưởng

Ủy viên

3

TS. Lương Thanh Tân

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

4

TS.  Nguyễn Quốc Vũ

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

5

ThS.  Cao Dao Thép

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

6

TS.  Trương Tấn Đạt

Chủ tịch Hội đồng trường

Ủy viên

7

ThS. Nguyễn Thúy Hà

Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Tháp

Ủy viên
8

TS. Nguyễn Văn Định

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ủy viên

9

TS.  Nguyễn Văn Dũng

Trưởng khoa SP Toán - Tin

Ủy viên

10

TS. Võ Phan Thu Ngân

Trưởng khoa Ngoại ngữ

Ủy viên

11

TS. Lê Văn Tùng

Trưởng khoa KHXH, NT&NV

Ủy viên

12

TS. Nguyễn Thị Kiều

Trưởng khoa GDTH - MN

Ủy viên

13

ThS. Đặng Thị Thu Liễu

Phó Trưởng phòng, phụ trách
Phòng TCCB

Ủy viên

14

ThS. Trần Văn Tập

Trưởng phòng KH - TC

Ủy viên

15

ThS. Hồ Minh Quang

Trưởng phòng HC - TH

Ủy viên

16

TS. Phan Trọng Nam

Trưởng phòng KH & CN

Ủy viên

17

TS. Lê Hoàng Mai

Trưởng phòng BĐCL

Ủy viên

18

PGS,TS. Hồ Sỹ Thắng

Trưởng phòng Đào tạo SĐH

Ủy viên

19

ThS. Nguyễn Anh Thư

Trưởng phòng HTQT

Ủy viên

20 CN. Nguyễn Văn Bình Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng TB&XDCB Ủy viên

21

TS. Nguyễn Giác Trí

Trưởng khoa Kinh tế

Ủy viên

22

TS. Nguyễn Thị Song Thương

Trưởng khoa VH - DL&CTXH

Ủy viên

23

TS. Trần Anh Hào

Trưởng khoa GDTC- QP&AN

Ủy viên

24

TS. Phạm Quốc Nguyên

Trưởng khoa NN&TNMT

Ủy viên

25

PGS,TS. Huỳnh Vĩnh Phúc

Trưởng khoa
Khoa học tự nhiên

Ủy viên

26

PGS,TS.  Trần Văn Tân

Giảng viên cao cấp

Ủy viên

27

TS.  Bùi Văn Thắng

Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên, Thư ký

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia