Giới thiệu về DThU

25/08/2011 22537

Giới thiệu về Trường Đại học Đồng Tháp

Trường Đại học Đồng Tháp là trường đại học công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5830/VPCP-KGVX ngày 04/9/2008 về việc đổi tên Trường ĐHSP Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp.

Chức năng, nhiệm vụ

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước;
- Bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục;
- Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Bộ máy nhà trường

11 khoa đào tạo, 13 phòng - ban chức năng, 6 trung tâm và 1 trường thực hành sư phạm. 

Đội ngũ

Tính đến tháng 01/2022, Trường đang có 526 viên chức và nhân viên; trong đó có 360 viên chức giảng dạy, với 10 phó giáo sư - tiến sĩ, 85 tiến sĩ, 35 nghiên cứu sinh và 322 thạc sĩ.

Đào tạo

Số lượng và cơ cấu ngành nghề liên tục phát triển trên cơ sở đảm bảo chất lượng đào tạo. Trường đang có 1 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Quản lý giáo dục. 6 chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ: Quản lý giáo dục, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán, Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học), Ngôn ngữ Việt Nam, Hóa lý thuyết và Hóa Lý, Lịch sử Việt Nam, 32 ngành đào tạo trình độ đại học, 1 ngành đào tạo trình độ cao đẳng.

Tính đến tháng 01/2022, Trường đang có trên 5.300 học viên, sinh viên chính quy và 8.860 học viên, sinh viên hệ liên thông, vừa làm vừa học tại 30 cơ sở liên kết đào tạo.
Ngoài ra, Trường còn liên kết với nhiều trường đại học có uy tín trong nước để đào tạo trình độ thạc sĩ với 350 học viên, hiện đang là giảng viên, giáo viên, cán bộ thuộc các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông, các doanh nghiệp trong và ngoài vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thành tích đã đạt được

Huân chương

- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2009
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2003
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1997
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1985.

Cờ thi đua, bằng khen

- Cờ thi đua của UBND tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2008.
- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ tặng đơn vị có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm 2004 đến 2007 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học: 2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016.

Danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”

Liên tục đạt danh hiệu Tập thể LĐXS cấp Bộ từ năm 2003 đến 2017.

Trường Đại học Đồng Tháp đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, là đơn vị dẫn đầu Cụm thi số 4, được suy tôn và đề nghị tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. 

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia