Ngành đào tạo

1223

Thông tin ngành Sư phạm Âm nhạc

1. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM ÂM NHẠC
- Mã ngành: 7140221
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Sư phạm Âm nhạc
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng Tháp
4. Cơ sở tổ chức giảng dạy: Khoa Sư phạm Nghệ thuật
I. KIẾN THỨC
1. Hiểu về tâm lí học sư phạm, giáo dục học, triết học, kinh tế chính trị Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về giáo dục thể chất, tin học, ngoại ngữ cơ bản và chuyên ngành trong giải quyết các vấn đề liên quan đến giảng dạy âm nhạc.
2. Hiểu được những kiến thức cơ bản về lý thuyết âm nhạc, lịch sử âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc.
3. Hiểu được những kiến thức cơ bản về: Xướng âm, đàn, hát, múa, chỉ huy, hòa âm, phân tích tác phẩm, sáng tác và các nhạc cụ phổ biến của Việt Nam và nước ngoài.
4. Vận dụng những kiến thức cơ bản về lý thuyết âm nhạc, lịch sử âm nhac, xướng âm, hát, đàn, múa, chỉ huy, hòa âm, phân tích tác phẩm, sáng tác, về phương pháp giảng dạỵ âm nhạc và các kiến thức bổ trợ vào việc thiết kế, tổ chức quá trình giảng dạy ở phổ thông.
5. Có khả năng biểu diễn và dàn dựng chương trình văn nghệ cho trường phổ thông.
 
II. KỸ NĂNG
2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
2.1.1..  Có kỹ năng lập luận, tư duy, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành Âm nhạc.
2.1.2. Có kỹ năng thiết kế kế hoạch dạy học, kỹ năng soạn giáo án, tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học và đặc điểm trình độ nhận thức của người học.
2.1.3. Có năng lực biểu diễn và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, các hoạt động xã hội, hoạt động tập thể thông qua dạy học âm nhạc ở trường phổ thông. 
2.1.4. Có khả năng phân tích, đánh giá được sự tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập và xác định những nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh.
2.1.5. Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng được các công cụ, phương tiện dạy học âm nhạc trong quá trình dạy học.
2.1.6. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu.
2.2. Kỹ năng mềm
2.2.1. Có kỹ năng làm việc hợp tác, chia sẻ, hướng dẫn, tư vấn cho đồng nghiệp và người học, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ cơ thể;
2.2.2. Xây dựng môi trường học tập hứng thú, lôi cuốn học sinh tham gia các hoạt động học tập.
2.2.3. Có kỹ năng giao tiếp thông thường.
2.2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công việc và cuộc sống.
 
III. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC
3.1. Có đạo đức, ý thức trách nhiệm, ý thức giá trị nghề nghiệp trong dạy học, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, có ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc;
3.2. Kiên nhẫn, sáng tạo trong quá trình dạy học, có tinh thần đoàn kết, yêu mến học sinh;
3.3. Ý thức hoàn thiện cá nhân và nâng cao hiệu quả dạy học, có quan điểm, thái độ lao động khoa học, nghiêm túc, có tinh thần cầu tiến;
3.4. Yêu thích và truyền lòng yêu thích môn học cho học sinh, biết trân trọng di sản văn hóa dân tộc và nhân loại.
 
IV. MỨC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM
4.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đổi với nhóm.
4.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
4.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
4.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.
 
V. CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM SAU KHI TỐT NGHIỆP
- Có khả năng giảng dạy âm nhạc ở các trường phổ thông;
- Có thể giảng dạy tại các trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật, cao đẳng, đại học;
- Có thể làm công tác quản lý văn hóa nghệ thuật ở các cơ quan nhà nước;
- Phục vụ cho các Trung tâm văn hóa huyện, tỉnh, các đài truyền hình;
- Có thể làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục phù hợp với chuyên môn.


XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia