Ngành đào tạo

29/10/2018 3891

Khoa học môi trường

Mã số: 7440301

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học môi trường nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng về môi trường, bảo vệ môi trường và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết cho sinh viên, khi ra trường đáp ứng được nhu cầu xã hội.

Văn bằng: Bằng kỹ sư

Chương trình Chuẩn đầu ra

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia