Biểu mẫu

13/01/2017 619

Hồ sơ cần chuẩn bị trước khi bảo vệ luận văn Thạc sĩ dành cho học viên Trường Đại học Đồng Tháp đào tạo

Sau khi đã hoàn thành các môn học thuộc chương trình đào tạo và luận văn tốt nghiệp, được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn và chủ nhiệm chuyên ngành, tôi viết đơn này kính đề nghị Nhà trường cho tôi được phép bảo vệ luận văn Thạc sĩ theo kế hoạch chung của Nhà trường.


Xem mẫu tại đâyXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia