Biểu mẫu

03/11/2011 1166

Hồ sơ bảo vệ luận văn Thạc sĩHọc viên của Trường Đại học Vinh đặt tại Trường Đại học Đồng Tháp khi bảo vệ luận văn Thạc sĩ cần chuẩn bị một số hồ sơ sau:

1.          01 đơn xin bảo vệ luận văn (ghi vào mẫu).

2.          01 lý lịch khoa học (ghi vào mẫu).

3.          03 ảnh màu (4x6) để dán bằng Thạc sĩ.

4.          02 bản fôtô bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng).

5.     Fôtô bìa, mục lục, nội dung bài báo liên quan đến đề tài luận văn (nếu có).

6.     Tóm tắt luận văn.

7.    Fôtô công chứng chứng chỉ B1, các chứng chỉ tương đương hoặc Bằng Đại học tiếng Anh (1 bản) (nếu có)

Hồ sơ học viên cần phải chuẩn bị nộp cho lớp trưởng, lớp trưởng nộp cho chủ nhiệm chuyên ngành trước ngày bảo vệ 01 ngày (khi chủ nhiệm chuyên ngành đến Trường Đại học Đồng Tháp).

Tải mẫu lý lịch khoa học và đơn xin bảo vệ luận văn tại đây
XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia