Cấu hình

22/02/2022 1150

Giới thiệu Văn phòng thường trực Ban tư vấn Sinh viên

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN TƯ VẤN SINH VIÊN
  • Thực hiện công tác tư vấn toàn diện cho sinh viên, phụ huynh về các vấn đè liên quan đến học tập, hoạt động phong trào; tư vấn tuyển sinh ; pháp luật; quy chế, quy định về đào tạo; chế độ chính sách đối với sinh viên; quá trình học tập và rèn luyện trong sinh viên; Đời sống sinh hoạt trong sinh viên…
  • Thực hiện và giải quyết xác nhận các loại đơn theo yêu cầu bằng hình thức trực tuyến. Sinh viên thực hiện đăng ký xác nhận đơn online và đến VPTT Ban tư vấn sinh viên để nhận lại đơn sau 02 thực hiện. Nếu là thứ 7 và chủ nhật thì sẽ nhận lại vào ngày thứ 2
  • Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các chuyên đề tư vấn cho sinh viên.
Sinh viên, học viên có thể gởi yêu cầu tư vấn thông qua form XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia