Cấu hình

27/06/2022 2608

Hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập trường Đại học Đồng Tháp

 
Thông báo Kết quả cuộc thi thiết kế video “Giới thiệu ngành học tôi yêu” lần 2, năm 2022 chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp (10/01/2003 - 10/01/2023)
Quyết định Về việc khen thưởng cuộc thi Sáng tác thơ văn “Đại học Đồng Tháp - Hành trình 20 năm”, nhân Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp (10/01/2003 - 10/01/2023)
Thông báo Công bố biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) chính thức sử dụng cho kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp
Thông báo về việc công bố giải thưởng cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) và sáng tác khẩu hiệu (slogan) chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp
Thông báo số 1471/TB-ĐHĐT Tổ chức cuộc thi "Nhảy cổ động Cheerleading" chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp 
Hội thảo khoa học quốc tế "Nghiên cứu và giảng dạy Toán học - Khoa học tự nhiên trong các cơ sở giáo dục đại học" của Trường Đại học Đồng Tháp
Thông báo tổ chức cuộc thi sáng tác thơ văn "Đại học Đồng Tháp - Hành trình 20 năm" chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp
Thông báo Tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) và sáng tác khẩu hiệu (slogan) chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp  (27/6/2022)
Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Trường (10/01/2003 – 10/01/2023) 48 năm truyền thống đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (1975 - 2023)XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia