Thông báo

20/03/2019 483

Thông báo về việc tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ 15 năm 2018 - 2019

Các công văn đính kèm gồm:

1. Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ 15 năm 2018-2019
2. Thể lệ
3. Hồ sơ dự thi
XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia