Thông báo

29/10/2018 378

Thông báo về việc đề xuất các hoạt động KH&CN cấp Cơ sở triển khai thực hiện từ năm học 2019-2020

 

Các biểu mẫu kèm theo thông báo:

Mẫu SPD.01.01_Phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở

Mẫu SPD.01.02_Bảng tổng hợp danh mục đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở

Mẫu SPD.02.01_Phiếu đề xuất đề tài NCKH của sinh viên

Mau SPD.02.02_Bang tong hop danh muc de xuat de tai NCKH cua sinh vien

Mau SPD.03.01_Bang tong hop danh muc de xuat cac hoat dong KH&CN
XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia