Tin tức và sự kiện

04/06/2024 992

Trường Đại học Đồng Tháp thuộc Top 20 các tổ chức nghiên cứu và đào tạo của Việt Nam trong bảng xếp hạng Nature Index năm 2024

Bảng xếp hạng Nature Index vừa được công bố vào đầu tháng 6, Trường Đại học Đồng Tháp xếp thứ 19 trong tổng số 62 các tổ chức nghiên cứu và đào tạo của Việt Nam (các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ, công ty,...) có công trình công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc cơ sở dữ liệu Nature Index.(1)

Hình 1: Top 20 tổ chức nghiên cứu và đào tạo của Việt Nam có công trình công bố trên các tạp chí thuộc Nature Index năm 2024

Trong đó, đối với bảng xếp hạng 28 tổ chức nghiên cứu và đào tạo của Việt Nam thuộc nhóm ngành học thuật có công trình công bố trên các tạp chí khoa học thuộc Nature Index, Trường Đại học Đồng Tháp được xếp thứ 14. (2)

Hình 2: Thứ hạng công bố của Trường Đại học Đồng Tháp trên các tạp chí thuộc Nature Index năm 2024

Đối với lĩnh vực nghiên cứu Vật lý, Trường Đại học Đồng Tháp được xếp thứ 11 trong tổng số 23 các tổ chức nghiên cứu và đào tạo của Việt Nam có công trình công bố trên các tạp chí khoa học Nature Index. (3)

Hình 3: Số liệu công bố công trình thuộc danh mục Nature Index của Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2018-2023

Đây là lần thứ ba kể từ năm 2018, Trường Đại học Đồng Tháp có công trình công bố thuộc danh mục Nature Index. (4)

Nature Index là cơ sở dữ liệu theo dõi các tổ chức, quốc gia/vùng lãnh thổ cũng như sản phẩm khoa học. Năm 2014, Nature Index chỉ có 64 tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, đến năm 2018 đã mở rộng lên 82 tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên; sau đó, vào năm 2023 đã bổ sung thêm 64 tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe. Đến nay, Nature Index có tổng cộng 145 tạp chí thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và lĩnh vực khoa học sức khỏe. (5)

Trung An

Chú thích nguồn:

1. https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs/generate/all/countries-Vietnam/all

2. https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs/generate/all/countries-Vietnam/academic

3.https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs/Vietnam/Dong%20Thap%20University%20%28DThU%29/5bebc2c7119bee731e4575e0

4.https://www.nature.com/nature-index/institution-research-output?type=share&list=&list_ids=5bebc2c7119bee731e4575e0

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_IndexXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia