Tin tức và sự kiện

28/03/2024 1462

Kỳ họp lần thứ 20, Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 27/3/2024, Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 20, đây là phiên họp lần thứ hai năm 2024.

TS. Trương Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của TS. Trương Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, dự phiên họp có sự tham gia của TS. Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Nhà trường, cùng với sự tham gia của các thành viên trong và ngoài trường.

TS. Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp

Tại kỳ họp, Hội đồng trường đã đánh giá kết quả thực hiện kỳ họp trước và kỳ họp lần thứ 19 về những nội dung như: mở mã ngành đào tạo trình độ đại học; chủ trương đầu tư dự án cải tạo sửa chữa, đề án sử dụng tài sản công; Hội nghị kiện toàn thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp và ban hành một số nghị quyết kỳ họp lần thứ 19 của Hội đồng trường; xác định phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng giáo dục mầm non hệ chính quy và sau đại học năm 2024.

Hội đồng trường xem xét, quyết định và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng trường trong thời gian tới.

Hội đồng trường đã thống nhất ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Trường Đại học Đồng Tháp năm 2024, cụ thể như sau: (1) Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đồng Tháp; (2) Quy định lấy phiếu tín nhiệm đối với viên chức lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp; (3) Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu, từ chức, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý.

Các thành viên Hội đồng trường thảo luận tại Kỳ họp

          Hội đồng trường đã thảo luận và biểu quyết tại Kỳ họp lần thứ 20 về Danh mục vị trí việc làm và Khung số lượng người làm việc theo vị trí việc làm tại các đơn vị thuộc và trực thuộc năm 2024.

Danh mục vị trí việc làm trong Trường Đại học Đồng Tháp được xác định theo 05 nhóm VTVL. Khung số lượng người làm việc trong Trường được xác định theo 05 nhóm vị trí việc làm, đảm bảo theo số lượng người làm việc, cụ thể như: Vị trí việc làm Hội đồng trường: 02 người; Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 121 người; Vị trí việc làm nghề nghiệp chuyên ngành: 305 người; Vị trí việc làm nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 183 người; Vị trí việc làm kỹ thuật, phục vụ: 42 người.

Ông Đào Hồng Cường - Vụ Phó Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo

TS. Nguyễn Quốc Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng trường đã thảo luận, trao đổi và cho ý kiến về kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 của Trường Đại học Đồng Tháp theo đề nghị của Hiệu trưởng tại Tờ trình số 1239/TTr-ĐHĐT ngày 26 tháng 3 năm 2024.

Quang cảnh kỳ họp

Bên cạnh đó, Hội đồng trường đã thống nhất phê duyệt Dự toán thu chi tài chính năm 2024 và chủ trương thực hiện các dự án mua sắm, đầu tư, cải tạo sửa chữa lớn (từ 500 triệu đồng trở lên) năm 2024.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp các thành viên Hội đồng trường cũng thảo luận, cho ý kiến và thông qua lộ trình thu học phí các ngành/ hệ đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp đối với đào tạo đại học chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2, từ xa, thạc sĩ và nghiên cứu sinh từ năm học 2024 - 2025 đến năm học 2027 - 2028 áp dụng đối với khóa tuyển sinh từ năm 2024 trở về trước theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị định số 97/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Hội đồng trường giao cho Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết quả cho Hội đồng trường theo quy chế hoạt động.

Tin: Ngọc Phú

Ảnh: Hoàng LongXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia