Tin tức và sự kiện

27/03/2024 96

Trường Đại học Đồng Tháp thăm sinh viên thực tập tốt nghiệp năm học 2023-2024

Trong tháng 3/2024, đoàn công tác Trường Đại học Đồng Tháp và đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo Đồng Tháp; giảng viên phụ trách đoàn đã đến thăm các đoàn sinh viên là sinh viên năm thứ 4, đang thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở trong tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn công tác đến thăm sinh viên tại các cơ sở thực tập

Năm học 2023 - 2024, Nhà trường đã thành lập 14 đoàn công tác thăm sinh viên thực tập tốt nghiệp và làm việc với Lãnh đạo của 32 cơ sở trong tỉnh Đồng Tháp về công tác tổ chức, thực hiện các nội dung về quy định thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên năm thứ 4.

Sinh viên chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong chương trình thực tập tốt nghiệp

Với chương trình thực tập tót nghiệp, sinh viên được tìm hiểu về tình hình giáo dục của cơ sở đang thực tập, tiếp xúc với những chủ trương, biện pháp về đổi mới công tác dạy học của ngành, kinh nghiệm giảng dạy của giáo viên hướng dẫn, từ đó vận dụng thực tiễn tại cơ sở thực tập tốt nghiệp…

Giảng viên hướng dẫn đoàn và giáo viên hướng dẫn tại cơ sở chia sẻ

Lãnh đạo tại cơ sở trao đổi với Đoàn công tác

Trong chương trình, Đoàn công tác tìm hiểu tình hình thực tế của sinh viên đang thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở. Theo dõi, cập nhật kịp thời những thuận lợi và khó khăn, từ đó có những định hướng, điều chỉnh hoặc giúp đỡ kịp thời, động viên tinh thần, giúp sinh viên làm quen với môi trường thực tế, hoàn thành tốt chương trình thực tập tốt nghiệp

Tin, ảnh: Hoàng LongXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia