Tin tức và sự kiện

22/03/2024 1424

Trường Đại học Đồng Tháp trở thành thành viên liên kết của AUN-QA

Ngày 22/03/2024 Trường Đại học Đồng Tháp nhận được thông báo từ Tổ chức AUN-QA, được trở thành thành viên liên kết của mạng lưới đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - Quality Assurance, AUN-QA).

Những năm gần đây, việc kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo bậc đại học, sau đại học và kiểm định cơ sở giáo dục đại học theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như hầu hết các trường đại học trong cả nước quan tâm. Trở thành thành viên liên kết của mạng lưới đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - Quality Assurance, AUN-QA) là một trong những yêu cầu bắt buộc để có thể được kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn này.

Thư chúc mừng từ Tổ chức AUN-QA xác nhận Trường Đại học Đồng Tháp trở thành thành viên AUN-QA

Tháng 11 năm 2023, Trường Đại học Đồng Tháp gửi hồ sơ đăng ký thành viên liên kết đến Tổ chức Mạng lưới Bảo đảm chất lượng các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA). Đến đầu tháng 3 năm 2024, Nhà trường đã hoàn tất thủ tục và nộp hồ sơ xin gia nhập thành viên liên kết của AUN. Sau khi được chấp nhận, nhà trường có thể tham gia các hoạt động AUN bao gồm yêu cầu đánh giá AUN-QA.

Tham gia tổ chức AUN - QA là cơ hội để trường tăng cường giao lưu, hợp tác, học hỏi và trao đổi về phát triển các chương trình đào tạo, cũng như xác định được vị thế các chương trình đào tạo của Trường trong khu vực. Đây là cơ sở để nhà trường xây dựng lộ trình phát triển cho chương trình đào tạo theo hướng vươn tới các chuẩn mực quốc tế nhằm thể hiện rõ tính quốc tế hóa của nhà trường.

Sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp năng động, tự tin

AUN là viết tắt của từ ASEAN University Network. Đây là mạng lưới các trường đại học hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á (ĐNA) được thành lập năm 1995 với các thành viên ban đầu được đề cử bởi Bộ trưởng Giáo dục các nước. AUN-QA là bộ tiêu chuẩn với rất nhiều quy tắc khắt khe về chất lượng khắt khe. Mỗi quy tắc đều có các tiêu chí rõ ràng, cụ thể và tập trung đánh giá về những điều kiện đảm bảo chất lượng của toàn chương trình đào tạo.

AUN xem chất lượng đào tạo là mục tiêu quan trọng khẳng định sự phát triển của nền giáo dục đại học tại ĐNA. Năm 2004, sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục tại các trường ĐH trong khu vực ĐNA đã được AUN xây dựng thông qua bộ tiêu chuẩn chung về chất lượng AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance). Đây là bộ tiêu chuẩn tạo ra sự liên thông và công nhận chất lượng đào tạo giữa các trường ĐH trong và ngoài AUN.

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA được thảo luận và phát triển bởi các thành viên của AUN chính là công cụ duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu trong các trường ĐH thành viên AUN, trong đó có Việt Nam.

AUN-QA tập trung đánh giá toàn bộ những điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo của cả chương trình. Việc kiểm định theo AUN-QA sẽ giúp các trường đánh giá được chương trình đào tạo của mình đạt thang điểm nào trên chuẩn đánh giá của khu vực.

Hơn nữa, nhà trường phát hiện chương trình đào tạo của mình còn tồn tại những bất cập gì, cần khắc phục ở đâu để ngang tầm chất lượng với các chương trình khác cùng lĩnh vực trong ASEAN. Ngoài ra, giúp sinh viên, giảng viên được học tập và làm việc trong một môi trường đảm bảo chất lượng.

Thanh Nguyên

 XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia