Tin tức và sự kiện

23/01/2024 1134

Trường Đại học Đồng Tháp tăng 34 bậc trong bảng xếp hạng 100 trường đại học của Việt Nam năm 2024

Bảng xếp hạng các trường đại học (ĐH) của Việt Nam VNUR (Viet Nam’s University Rankings) vừa công bố Top 100 trường đại học Việt Nam năm 2024. Trên bảng xếp hạng toàn quốc, Trường ĐH Đồng Tháp xếp hạng 38, đứng thứ 02 trong tổng số 08 trường ĐH thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được xếp hạng năm nay.

Hình 1. Thứ hạng của Trường ĐH Đồng Tháp trên bảng xếp hạng Top 100 trường ĐH Việt Nam năm 2024.

Bảng xếp hạng ĐH Việt Nam năm 2024 được rà soát tất cả 237 cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam, thông qua việc xử lý dữ liệu thông tin lớn bao gồm: các Báo cáo ba công khai, các Đề án tuyển sinh, các dữ liệu về xếp hạng của các bảng xếp hạng toàn cầu như QS, THE, ARWU, kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, định hạng của QS Stars và UPM, dữ liệu của Web of Science (WOS) và SCOPUS trong giai đoạn 5 năm (2019-2023), dữ liệu về hoạt động khoa học công nghệ và sáng chế của Bộ Khoa học và Công nghệ, dữ liệu về các tạp chí khoa học uy tín của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, dữ liệu về cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử bản quyền cùng với nhiều thông tin được tham khảo có chọn lọc trên các nguồn uy tín có liên quan. Tổng cộng có 193 trường ĐH có đầy đủ số liệu để tiến hành xếp hạng. Việc xếp hạng được thực hiện thông qua 06 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí được lựa chọn, phản ánh toàn diện các sứ mạng cơ bản của cơ sở giáo dục ĐH như đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Trong 06 tiêu chuẩn được xếp hạng toàn quốc, Trường ĐH Đồng Tháp có 02 tiêu chuẩn được xếp hạng cao, đó là tiêu chuẩn cơ sở vật chất (Hình 2) và tiêu chuẩn chất lượng được công nhận (Hình 3), được xếp thứ hạng lần lượt là 11 và 19; đứng đầu khu vực ĐBSCL.

Hình 2: Bảng xếp hạng tiêu chuẩn cơ sở vật chất của các trường ĐH vùng ĐBSCL.

Hình 3: Bảng xếp hạng tiêu chuẩn chất lượng được công nhận của các trường ĐH vùng ĐBSCL.

Đối với tiêu chuẩn chất lượng người học, Trường ĐH Đồng Tháp đứng thứ 31 toàn quốc và đứng thứ 2 khu vực ĐBSCL (Hình 4).

Hình 4: Bảng xếp hạng tiêu chuẩn chất lượng người học của các trường ĐH vùng ĐBSCL.

Bên cạnh đó, 02 tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ: tiêu chuẩn công bố bài báo khoa học được xếp hạng 61 toàn quốc (Hình 5) và tiêu chuẩn nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế xếp hạng 44 toàn quốc (Hình 6). Cả 02 tiêu chuẩn này, Trường ĐH Đồng Tháp lần lượt được xếp thứ 2 và thứ 3 các trường ĐH khu vực ĐBSCL.

Hình 5: Bảng xếp hạng tiêu chuẩn công bố bài báo khoa học của các trường ĐH vùng ĐBSCL.

Hình 6: Bảng xếp hạng tiêu chuẩn nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế của các trường ĐH vùng ĐBSCL.

Bên cạnh các tiêu chuẩn của Trường ĐH Đồng Tháp được xếp hạng cao trong khu vực và toàn quốc thì tiêu chuẩn dạy học được xếp hạng khá thấp, đứng thứ 93 toàn quốc và đứng thứ 5 khu vực ĐBSCL (Hình 7). Đây là tiêu chuẩn chiếm 25% trọng số điểm đánh giá các tiêu chuẩn gồm 02 tiêu chí về tỉ lệ sinh viên trên một giảng viên và tỉ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ trên tổng số giảng viên.

Hình 7: Bảng xếp hạng tiêu chuẩn dạy học của các trường ĐH vùng ĐBSCL.

Tuy nhiên, với thứ hạng 38 toàn quốc và xếp thứ 02 khu vực ĐBSCL, Trường ĐH Đồng Tháp đã tăng 34 bậc so với bảng xếp hạng năm 2023 (năm 2023 xếp thứ 72 toàn quốc) và tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 ở vùng ĐBSCL. Đạt được những kết quả này, là do sự quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tập thể Lãnh đạo Nhà trường, cùng với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể viên chức, nhân viên và người học trong việc thực hiện tất cả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Tin: Trung An

Nguồn hình: https://vnur.vn/XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia