Tin tức và sự kiện

18/02/2023 559

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp được cấp Giấy phép hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử

Ngày 17/2, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức phiên làm việc của Hiệu trưởng với Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (Tạp chí) cùng sự quan tâm tham dự của Ban Giám hiệu Nhà trường, lãnh đạo Tạp chí và thành viên Hội đồng Biên tập, Ban Biên tập.

Quang cảnh chương trình

Từ tháng 12/2012, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp được cấp Giấy phép hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử. Theo báo cáo từ Tạp chí về kết quả các công việc trong đó, từ khi được cấp phép: Xuất bản 61 số (1.025 bài báo); Xuất bản theo chuyên san (tháng 4/2020): 19 số (13 số chuyên san KHXH&NV và 06 số chuyên san KHTN). Tất cả các bài báo đều được gắn mã định danh DOI và được đăng tải trên website của Tạp chí http://dthujs.vn/ và Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến https://vjol.info.vn/. Các bài báo công bố trên Tạp chí được chỉ mục trong hệ thống Google Scholar, ResearchGate và đã có 55 lượt trích dẫn.

Tạp chí báo cáo về kết quả các công việc

Thành viên Ban Biên tập trao đổi ý kiến

Trong chương trình, Tạp chí cũng có một số đề xuất cần triển khai trong năm 2023 như: xây dựng hệ thống phục vụ xuất bản Tạp chí: Xây dựng Website của Tạp chí; Phần mềm kiểm tra sự trùng lặp; Phần mềm định dạng bài báo. Cùng với đó là xây dựng hệ thống các văn bản quy định: Xây dựng Quy chế hoạt động của Tạp chí (đang dự thảo); Xây dựng Quy chế làm việc của Hội đồng Biên tập, Ban Biên tập, Ban Thư ký.

TS. Trương Tấn Đạt, Tổng Biên tập Tạp chí phát biểu trong chương trình

TS. Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu trong chương trình

Đồng thời, tăng mức độ trích dẫn thông qua việc đăng ký tham gia hệ thống cơ sở dữ liệu VCI, VCGate, TCI, ACI), ResearchGate, WordCat,… Tiếp tục triển khai các công việc của Dự án xây dựng chuyên san khoa học tự nhiên được gia nhập ACI.

Tin, ảnh: Thanh NguyênXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia