Tin tức và sự kiện

03/02/2023 459

Năm 2023, Trường ĐH Đồng Tháp tăng 637 bậc Bảng xếp hạng Webometrics

Bảng xếp hạng Webometrics tháng 2/2023 Trường ĐH Đồng Tháp tăng 287 bậc so với bảng xếp hạng tháng 7/2022 và tăng 637 bậc so với bảng xếp hạng cùng kỳ cách đây một năm (tháng 1/2022).

Ảnh chụp từ bài báo

Ngày 1/2/2023, Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới Webometrics lần thứ nhất của năm 2023. Tiếp tục duy trì sự thăng tiến trong các kỳ xếp hạng trước, trong kỳ xếp hạng này, Trường ĐH Đồng Tháp đã tăng 287 bậc so với bảng xếp hạng đại học thế giới Webometrics được công bố vào tháng 7/2022 với vị trí 6.348; so với bảng xếp hạng cùng kỳ cách đây một năm (tháng 1/2022) thì Trường ĐH Đồng Tháp tăng 637 bậc.

Khu vực Đông Nam Á, có 4.693 các cơ sở giáo dục đại học được đưa vào bảng xếp hạng thì Trường ĐH Đồng Tháp đứng vị trí thứ 354. Đối với các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, có 184 cơ sở giáo dục đại học có tên trong bảng xếp hạng đợt này. Trong đó, Trường ĐH Đồng Tháp đứng vị trí thứ 42, tăng 1 bậc so với bảng xếp hạng tháng 7/2022.

Bảng xếp hạng Webometrics là một sáng kiến của nhóm nghiên cứu Phòng thí nghiệm Cybermetrics (thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha) thực hiện từ năm 2004. Bảng xếp hạng được công bố vào cuối tháng 1 và tháng 7 hàng năm, dựa vào việc đánh giá 3 chỉ số gồm: Chỉ số về mức độ hiển thị (Visibility) với trọng số đánh giá 50%: Số lượng website con liên kết tới website của cơ sở giáo dục (được chuẩn hóa và chọn giá trị trung bình). Dữ liệu được lấy từ hệ thống Ahref và Majestic.

Chỉ số về mức độ minh bạch (Transparency) với trọng số đánh giá 10%: Số lượng trích dẫn của 310 nhà khoa học hàng đầu của trường có hồ sơ trên Google Scholar (loại trừ 30 nhà khoa học có số lượng trích dẫn cao đột biến, nếu có). Dữ liệu lấy từ Google Scholar. Đây là chỉ số liên quan đến mức độ lan toả về học thuật của trường đại học.

Chỉ số về mức độ xuất sắc (Excellence): Số lượng bài báo của nhà trường trong nhóm 10% bài báo được trích dẫn nhiều nhất thuộc 27 nhóm lĩnh vực chuyên môn trong cơ sở dữ liệu, giai đoạn 5 năm (2017 - 2021). Dữ liệu được lấy từ nguồn Scimago. Đây là chỉ số đánh giá chất lượng các công trình công bố quốc tế của trường đại học.

Để có sự thăng tiến trên bảng xếp của Webometrics, trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Trong đó có chính sách khuyến khích giảng viên và người học nâng cao chất lượng công bố khoa học, đặc biệt là công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục WoS/Scopus...

Nguồn: Báo Giáo dục và Thời đạiXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia