Tin tức và sự kiện

16/09/2022 3488

Trường Đại học Đồng Tháp chia sẻ 25% mức trần học phí với sinh viên chính quy trong năm học 2022-2023

Hội đồng trường của Trường Đại học Đồng Tháp vừa thông qua nghị quyết về chủ trương thu học phí từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026. Theo đó, sinh viên chính quy của Trường Đại học Đồng Tháp sẽ được chia sẻ 25% học phí so với mức trần học phí được quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Sinh viên Trường nhận học bổng dành cho sinh viên vượt khó học tốt

Cụ thể, khi theo học các ngành Công tác xã hội, Quản lý văn hóa, Việt Nam học, Quản lý đất đai, Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Đồng Tháp, sinh viên chỉ đóng mức học phí là 9,0 triệu đồng trong năm học 2022-2023.

Với các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán và các ngành thuộc khối ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên (đối với sinh viên học lại, học cải thiện, hoặc sinh viên thuộc trường hợp nộp học phí theo quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP), sinh viên của Trường Đại học Đồng Tháp sẽ đóng mức học phí là 9,3 triệu đồng trong năm học 2022-2023.

Sinh viên ngành Khoa học môi trường chỉ đóng học phí ở mức 10,1 triệu đồng và các ngành Nông học, Nuôi trồng thủy sản, Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin của Trường Đại học Đồng Tháp cũng chỉ đóng học phí ở mức 10,8 triệu đồng trong năm học 2022-2023.

Mức học phí này sẽ được Trường Đại học Đồng Tháp xác định cụ thể từ đầu khóa học của sinh viên. Trong từng năm học, mức học phí có tăng theo lộ trình của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và tổng học phí ổn định sau 4 năm.

Nhà trường thường xuyên hỗ trợ sinh viên qua các hoạt động cụ thể, thiết thực

 

Để chia sẻ với sinh viên và phụ huynh trong điều kiện kinh tế bị ảnh hưởng lớn do đại dịch, Trường Đại học Đồng Tháp đã giữ nguyên mức thu học phí trong suốt 3 năm học liên tiếp (từ năm học 2019-2020 đến năm học 2021-2022), không điều chỉnh tăng như nhiều cơ sở giáo dục đại học khác đã thực hiện.

Trong điều kiện mới, khi Nghị định số 81/2021/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành được gần một năm, Trường Đại học Đồng Tháp thực hiện điều chỉnh mức thu học phí với tinh thần đồng hành, chia sẻ cùng sinh viên, duy trì mức chia sẻ từ 10 đến 25% mức trần học phí với sinh viên từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026.

Đồng thời trong những năm qua, Trường Đại học Đồng Tháp luôn triển khai thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên. Đặc biệt, trường có Quỹ học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên với hơn 5 tỉ đồng/năm học, Quỹ đặc thù hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với khoảng 600 triệu đồng/năm học, Quỹ học bổng của Chi hội khuyến học, nguồn học bổng tài trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân, Quỹ tương trợ và Quỹ giúp bạn vượt khó của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên và Chính sách cho gia hạn học phí của Trường… sẵn sàng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để an tâm học tốt.

                                                                                   Bài: Ngọc Tâm

                                                                                 Ảnh: Tư liệu TrườngXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia