Tin tức và sự kiện

21/07/2022 563

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập 04 Nghị quyết Trung ương

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra vào sáng ngày 21/7.
Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức và được trực tuyến đến hơn 11.660 điểm cầu trên toàn quốc, với hơn 01 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Điểm cầu Trường Đại học Đồng Tháp (Ảnh ĐHĐT)
 

Tại điểm cầu Đồng Tháp có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thành Công.

Trong thời gian 1,5 ngày, Hội nghị quán triệt 04 chuyên đề. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính triển khai chuyên đề đầu tiên: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” (Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương).

Thủ tướng Phạm Minh Chính triển khai chuyên đề. Ảnh: Báo Chính phủ
 

Thủ tướng Chính phủ tập trung vào 05 nội dung về: Các yếu tố nền tảng làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện thể chế về đất đai; tính cấp thiết phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai; quan điểm, mục tiêu về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai; nhiệm vụ, giải pháp; tổ chức thực hiện.

Đồng thời, Thủ tướng cũng nhấn mạnh một số điểm mới của Nghị quyết số 18-NQ/TW so với trước đây. Trong đó, Nghị quyết lần này làm rõ hơn về vai trò của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu và nội hàm, ý nghĩa của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; đặt ra yêu cầu mới phải công khai, minh bạch và trách nhiệm phải giải trình trong thu hồi đất.

Nghị quyết nhấn mạnh quan điểm: Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo lãnh thổ quốc gia, cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường; phân công hợp lý giữa các cơ quan Nhà nước ở Trung ương, đồng thời có sự phân cấp, phân quyền phù hợp, hiệu quả đối với địa phương và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát, xử lý vi phạm. Nghị quyết tiếp tục khẳng định quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu và bổ sung thêm: Bên cạnh quyền sử dụng đất thì tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ v.v..

Chuyên đề thứ hai (Nghị quyết số 19-NQ/TW) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, được Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh triển khai tại hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái triển khai chuyên đề (Ảnh ĐHĐT)

Theo chương trình, buổi chiều, các đại biểu được nghe chuyên đề về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” (Nghị quyết số 20-NQ/TW), do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái truyền đạt.

Chuyên đề “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” (Nghị quyết số 21-NQ/TW), sẽ do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt vào ngày mai (22/7).

Nguồn thông tin: Nguyệt Ánh - Cổng Thông tin điện tử Đồng ThápXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia