Tin tức và sự kiện

20/10/2021 596

Xây dựng chiến lược, tầm nhìn hướng đến triết lý giáo dục với các mục tiêu phát triển mới

ĐTO - Trải qua hành trình 46 năm đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (1975 - 2021), 18 năm kiến tạo, hội nhập và phát triển (2003 - 2021), Trường Đại học Đồng Tháp xây đắp nên truyền thống quý báu và gặt hái nhiều thành tựu tốt đẹp được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Trong giai đoạn mới, Trường Đại học Đồng Tháp xây dựng chiến lược, tầm nhìn hướng đến triết lý giáo dục với các mục tiêu phát triển mới.


“Nhân hiệu của người học” là một thành tố của thương hiệu nhà trường (Ảnh tư liệu)

Dự thảo chiến lược phát triển Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang được tổ chức góp ý trong đội ngũ nhà giáo của trường. Dự thảo xác định 6 quan điểm phát triển: phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; đảm bảo tính kế thừa và theo đuổi mục tiêu mới, đảm bảo tính toàn diện, có khâu đột phá, phát triển nhanh và bền vững; xác định nhân tố con người là trung tâm của chiến lược phát triển, phát triển vì con người, do con người; gắn phát triển với đổi mới hoạt động quản trị nhà trường năng động, hiệu quả và tiên phong; dựa trên triết lý giáo dục và hệ giá trị cốt lõi; tận dụng cơ hội của thời đại hội nhập, đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở giáo dục, đối tác trong nước và quốc tế.

Với quan điểm phát triển đó, trường xác định tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện các lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; thực hiện mục tiêu xây dựng trường trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có uy tín ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đồng thời phấn đấu trở thành trường đại học chất lượng cao của Việt Nam theo định hướng ứng dụng vào năm 2030, trở thành trường đại học chất lượng cao của khu vực Đông Nam Á theo định hướng nghiên cứu vào năm 2045. Trường sẽ tăng cường xây dựng và phát triển các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng nhằm tạo môi trường làm việc mở, quốc tế, có giá trị văn hóa - lịch sử gắn với cộng đồng địa phương, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, kết nối với sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, cộng đồng trong và ngoài nước nhằm thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, mục tiêu chiến lược của trường

Dự thảo chiến lược xác định 10 giải pháp chiến lược bao gồm: bảo đảm chất lượng và đổi mới tuyển sinh, phát triển khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức, phát triển tổ chức và đổi mới quản trị, phát triển đội ngũ nhân sự, phát triển hợp tác trong nước và quốc tế, phát triển cơ sở vật chất, phát triển nguồn lực tài chính, phát triển thương hiệu và văn hóa nhà trường, phát triển các dịch vụ xã hội - phục vụ cộng đồng.

Trong bối cảnh mới, Trường Đại học Đồng Tháp hướng đến các giá trị nền tảng về sự chuyên nghiệp, tinh thần kiến tạo và hội nhập. Chuyên nghiệp thể hiện ở sự đề cao sự chuẩn mực và hiệu quả trong hoạt động giáo dục và lao động, chú trọng các giá trị nhân văn. Cá nhân đáp ứng các tiêu chí theo từng vị trí, chuyên tâm trong công việc, tuân thủ và tôn trọng các nguyên tắc chung, tác phong và ứng xử phù hợp, không để cảm xúc riêng chi phối công việc chung, giữ gìn hình ảnh, uy tín của bản thân và tổ chức, thích ứng với thế giới việc làm luôn thay đổi và áp lực. Nhà trường vận hành theo quy trình được thiết kế khoa học và luôn cải tiến. Không gian vật chất và không gian văn hóa đạt tiêu chuẩn hiện đại, nghĩa tình.

Tinh thần kiến tạo thể hiện ở sự chủ động thiết kế và tạo dựng môi trường giáo dục, nghiên cứu và học tập tích cực theo tinh thần đổi mới, sáng tạo và thực tiễn. Đồng thời chú trọng hình thành kiến thức và kỹ năng cho người học thông qua sự chủ động và trải nghiệm hợp lý của người học, người dạy đảm nhận vai trò định hướng và truyền cảm hứng, cùng nhau tạo ra kiến thức mới và giá trị mới, hướng đến mục tiêu trở thành trường đại học hạnh phúc.

Cùng với sự chuyên nghiệp và tinh thần kiến tạo, người dạy và người học của trường hướng đến mục tiêu có thể làm việc hiệu quả và chủ động trong môi trường quốc tế, phấn đấu trở thành công dân toàn cầu. Tinh thần hội nhập dựa trên nền tảng của sự hợp tác, hội tụ sức mạnh dẫn đến thành công. Thúc đẩy hợp tác trên tinh thần đồng hành và chia sẻ là giá trị cơ bản tạo sự kết nối, hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới.

TÂM AN (thực hiện)XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia