Tin tức và sự kiện

01/07/2021 1419

Tập huấn phát triển chương trình đào tạo chu kỳ 2021-2025, đợt 2

Ngày 01/7, Trường Đại học Đồng Tháp triển khai tập huấn phát triển chương trình đào tạo chu kỳ 2021-2025, đợt 2 bằng hình thức trực tuyến do GS,TS. Lê Hoài Bắc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM hướng dẫn. Cùng với sự quan tâm tham dự của Trưởng bộ môn và tương đương, chuyên viên các đơn vị liên quan đã tham gia tập huấn ở đợt 1 vào đầu tháng 4 năm 2021.

Điểm cầu trực tuyến tại Trường Đại học Đồng Tháp

Chương trình tập huấn đợt 2 với nội dung quy trình xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) theo cách tiếp cận CDIO. Đây là một trong ba chuỗi nội dung chính của phát triển CTĐT chu kỳ 2021-2025. Cụ thể, đợt 1 chương trình đã cung cấp nội dung xây dựng chuẩn đầu ra của CTĐT, đợt 3 dự kiến sẽ tiếp tục trong thời gian tới với nội dung xây dựng đề cương chi tiết học phần. Sau khi hoàn tất các nội dung từng đợt tập huấn, học viên sẽ được thông báo để tiến hành đánh giá và góp ý chỉnh sửa các nội dung chưa đạt yêu cầu theo CDIO.

Giảng viên Trường Đại học Đông Tháp tham gia tập huấn trực tuyến tại đơn vị công tác

Chương trình tập huấn bao gồm các nội dung về kỹ năng xây dựng chuẩn đầu ra, kỹ thuật khảo sát và xử lý dữ liệu của các bên liên quan về chuẩn đầu ra; kỹ năng cập nhật chương trình đào tạo, kỹ thuật xây dựng sơ đồ khóa học, ma trận phân nhiệm học phần và chuỗi học phần; kỹ năng xây dựng đề cương học phần… tư vấn, giải đáp thắc mắc liên quan. Từ đó, giúp giảng viên tiếp cận phương pháp, kỹ thuật phát triển chương trình đào tạo theo cách tiếp cận CDIO và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của các ngành đang tổ chức rà soát, phát triển, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Tin, ảnh: Thanh NguyênXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia