Tin tức và sự kiện

29/06/2021 1012

Hội thảo "Nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến"

Sáng ngày 29/6, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức Hội thảo trực tuyến "Nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến" trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Nhà trường (http://hoctructuyen.dthu.edu.vn) đây là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, giáo viên ở các cơ sở giáo dục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến.

PGS,TS.Phạm Minh Giản, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

phát biểu đề dẫn hội thảo tại điểm cầu Trường Đại học Đồng Tháp

Hội thảo thảo luận xoay quanh 5 chủ đề: Nhận diện các thuận lợi và khó khăn khi tổ chức hoạt động bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến; Khai thác các tính năng của hệ thống đào tạo trực tuyến trong hoạt động bồi dưỡng; Các kịch bản tổ chức hoạt động bồi dưỡng trực tuyến; Cơ chế phối hợp/quản lý và các vấn đề liên quan đến hoạt động bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến.

Điểm cầu trực tuyến tại Trường Đại học Đồng Tháp

Song song với chương trình làm việc trực tuyến, Ban tổ chức Hội thảo đã lựa chọn 16 bài viết tham gia Hội thảo đáp ứng yêu cầu của Ban biên tập xuất bản kỷ yếu khoa học "Nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến".

Tin, ảnh: Thanh NguyênXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia