Chuẩn đầu ra Cao Đẳng SP Giáo dục Thể Chất


1.       Kiến thức:

- Có hiểu biết về các nguyên lýcơ bản của CN Mác-Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tưtưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, tâm lýhọc Thể dục Thể thao; Lý luận và phương phương pháp Thể dục Thể thao, có sứckhoẻ, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, và tổ chức thi đấu Thể dục Thể thao.

- Có trình độ ngoại ngữ (TiếngAnh tương đương 350 điểm TOEIC), có khả năng giao tiếp trong công việc học tậpvà nghiên cứu.

- Có trình độ Tin học tương đương trình độ B, biết ứng dụng Công nghệthông tin trong giảng dạy, biên soạn giáo án giảng dạy.

- Nắm vững các nguyên tắc phươngpháp dạy học bộ môn GDTC, thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý và đào tạotrong nhà trường phổ thông.

- Có khả năng xây dựng chươngtrình, kế hoạch giảng dạy, đào tạo.

2.       Kỹ năng:

- Có khả năng diễn giải, làm mẫuvà thị phạm các động tác kỹ thuật trong giảng dạy và giải quyết các tìnhhuống sư phạm một cách hợp lý.

- Vận dụng tốt các phương pháptrong giảng dạy.

- Thực hiện tốt công tác trọngtài, tổ chức điều hành các giải thi đấuthể thao.

- Thực hiện các hoạt động Nghiêncứu khoa học và hướng dẫn nghiên cứu khoa học Thể dục Thể thao.

3.       Thái độ:

- Hình thành tình cảm và đạo đứcnghề nghiệp.

- Luôn vươn lên trong học tập,tu dưỡng và rèn luyện bản thân.

- Không ngừng phấn đấu và rènluyện khả năng chuyên môn và những phẩm chất của người giáo viên.

4.       Vị trí vàkhả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

- Là một giáo viên năng nổ tronggiảng dạy và nghiên cứu giáo dục ở cơ sở.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đượcphân công, luôn phấn đấu và học tập để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Cán bộ làm công tác chuyênmôn, cán bộ quản lý tại các trung tâm, cơ sở thể thao.

- Có khả năng đứng lớp, tổ chức,điều hành và quản lý các hoạt động phong trào Thể dục Thể thao quần chúng.

5.       Khả năng họctập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

- Có thể tiếp học học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở các bậc Đạihọc, Cao học, Nghiên cứu sinh các chuyên ngành Giáo dục học Thể dục Thể thao,Huấn luyện Thể dục Thể thao, Quản lý Thể dục Thể thao, …Ẩn