Chuẩn đầu ra Cao Đẳng SP Giáo dục Mầm non


1.Kiến thức

-   Có hiểu biết về các nguyênlý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việtnam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước; kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội liên quan đếngiáo dục mầm non (bảo vệ môi trường, antoàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội…);

-   Có kiến thức cơ bảnvề giáo dục mầm non (đặc điểm tâm lý,sinh lý; mục tiêu, nội dung chương trình; đánh giá sự phát triển của trẻ);

-   Có kiến thức về chăm sóc sứckhoẻ trẻ (về an toàn, phòng tránh và xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp ở trẻ;vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ;vềdinh dưỡng, an toàn thực phẩm và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ;mộtsố bệnh thường gặp ở trẻ, cách phòng bệnh và xử lý ban đầu);

-   kiếnthức cơ sở chuyên ngành cần thiết (về pháttriển thể chất; về hoạt động vui chơi; về tạo hình, âm nhạc và văn học; về môitrường tự nhiên, môi trường xã hội và phát triển ngôn ngữ);

-   kiến thức vềphương pháp giáo dục trẻ (phát triển thểchất, phát triển tình cảm – xã hội và thẩm mỹ, tổ chức hoạt động chơi cho trẻ, pháttriển nhận thức và ngôn ngữ của trẻ);

-   Có trình độ tiếng Anh tươngđương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc và  học tập;

-   Có trình độ tin học căn bản;biết sử dụng một số phần mềm trong giảng dạy ở mầm non  như Powerpoint, Kismart.

2. Kỹ năng

-   Biết lập kế hoạchchăm sóc, giáo dục trẻ theonăm học, theo tháng, tuần, một ngày theo hướng tích hợp, phát huy tínhtích cực của trẻ;

-   Biết lập kế hoạchphối hợp với cha mẹ của trẻ để thực hiện mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ;

-   Có kỹ năngtổ chức thực hiện cáchoạt động chăm sóc sức khoẻ, tổ chức cáchoạt động giáo dục trẻ, quản lý lớp học, có  kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, với đồngnghiệp, với cha mẹ trẻ và cộng đồng.

3. Thái độ

-   nhận thức tư tưởng chính trị đúng đắn,thực hiện trách nhiệm của công dân, yêunghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ;

-    Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước;

-   Chấp hành các quy định của ngành, quy định củatrường mầm non, kỷ luật lao động;

-    Có đạo đức, nhân cách và lối sống lànhmạnh, trong sáng, có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp;

-   Trung thực trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp;tận tình phục vụ nhân dân và trẻ em.

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

-   Giảng dạy tại các trường mầmnon;

-   Có khả năng tự học, tựnghiên cứu những vấn đề đơn giản liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp.

5. Khả năng họctập, nâng cao trình độ sau khi tốtnghiệp

-  Có thể tiếp tục học tập lêntrình độ đại học Giáo dục mầm non.Ẩn