Chuẩn đầu ra Cao Đẳng Sư phạm Âm nhạc


1.Kiến thức

- Có hiểubiết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng củaĐảng Cộng sản Việt Nam: Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản trong lĩnhvực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sứckhỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Có trìnhđộ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trongcông việc, học tập và nghiên cứu.

- Có trìnhđộ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm chép nhạc nhưEncore, Finale,…

- Nắm vữngcác phương pháp dạy học bộ môn Âm nhạc.

- Có kiếnthức cơ bản, toàn diện về lĩnh vực Âm nhạc. Có kiến thức chuyên sâu ở mức độnhất định để có thể tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

2. Kỹ năng

- Có khảnăng giảng dạy các phân môn Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở.

- Nắm vữnghình thức tổ chức các hoạt động ngoại khóa bộ môn.

- Có khảnăng tổ chức và dàn dựng một chương trình Văn nghệ.

- Sử dụngđược ít nhất một nhạc cụ nhằm hỗ trợ hoạt động giảng dạy và biểu diễn văn nghệ.

- Có khảnăng chuyên môn và nghiệp vụ thực hiện những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nộidung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáodục dạy học môn Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở và trường sư phạm.

3. Thái độ

- Có ý thứctrách nhiệm công dân.

- Có tháiđộ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.

- Có nhữngphẩm chất cơ bản của người giáo viên, yêu nước, yêu nghề, có ý thức trách nhiệmxã hội.

- Có ý thứcvươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân.

- Khôngngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của ngườigiáo viên.

4.Vị trí và và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Giảng dạycác môn Âm nhạc ngành sư phạm tại các trường Cao đẳng, Trung cấp và Trung họccơ sở.

- Có thểtham gia biểu diễn và dàn dựng các chương trình văn nghệ cho các trường phổthông và các cuộc hội thi , hội diễn văn nghệ.

- Cán bộcác Trung tâm Văn hóa

- Có khảnăng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp.

5. Khả nănghọc tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Có thể tiếptục học tập nâng cao trình độ ở bậc Đại học ngành sư phạm Âm nhạc.Ẩn