Chuẩn đầu ra Cao Đẳng Sư phạm Mỹ thuật


1.       Kiến thức

- Có hiểubiết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng củaĐảng Công sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnhvực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sứckhỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc;

- Có trìnhđộ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trongcông việc, học tập và nghiên cứu;

- Có trìnhđộ tin học căn bản tương đương trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm để phụcvụ giảng dạy môn mỹ thuật như: Word, Powerpoint;

- Nắm vữngcác phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật;

- Có kiếnthức cơ bản, toàn diện về lĩnh vực Mỹ thuật. Có kiến thức chuyên sâu ở mức độnhất định để có thể tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

2.       Kỹ năng

- Nắm vữnghình thức tổ chức các hoạt động ngoại khóa bộ môn;

- Ứng dụngtích cực các phần mềm tin học như: Word, Powerpoint… vào quá trình dạy học mônmỹ thuật;

- Phân tíchđánh giá được đặc điểm tâm lý của học sinh để từ đó đưa ra các giải pháp xử lýtình huống sư phạm hợp lý;

- Có khảnăng chuyên môn và nghiệp vụ thực hiện những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nộidung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáodục dạy học môn Mỹ thuật ở trường Trung học cơ sở và trường sư phạm;

- Phát hiệnvà giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giảng dạy;

- Có khảnăng đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật của địa phương.

3.       Thái độ

- Hìnhthành tình cảm thẩm mỹ đúng đắn; trau dồi phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp;

- Có ý thứcvươn lên trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu để hoàn thiện bản thân;

- Vận dụngcó hiệu quả các giá trị của bộ môn mỹ thuật vào thực tiển cuộc sống.

- Không ngừngrèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người giáoviên.

4.       Vị trí khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Giảng dạybộ môn mỹ thuật ở các trường THCS;

- Trở thànhcác chuyên viên phụ trách về vấn đề dạy học mỹ thuật ở trường THCS;

- Tham giahoạt động phong trào mỹ thuật của địa phương.

5.       Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khảnăng tự đào tạo; tiếp tục học tập ở trình độ đại học.Ẩn