Chuẩn đầu ra Cao Đẳng Thư viện – Thông tin


1.       Kiến thức

- Có kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thốngvề cácngành của Thư viện – Thông tin. Có kiến thức chuyên sâu ởmức độ nhất định để có thể học tập ở trình độ đào tạo cao hơn thuộc chuyênngành Thư viện –Thông tin.

- Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giaotiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu;

- Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt một số phầnmềm tin học tư liệu, tự động hóa, quản lí các loại hình thư viện trường học(thiếu nhi, đại học…), thư viện điện tử;

- Có những hiểu biết cơ bản về các quy luật và bản chất của chuyênngành cũng như về giáo dục, tâm lí để có thể vận dụng tốt vào hoạt động nghiệpvụ trong từng loại hình thư viện, tổ chức xây dựng, bảo quản, biên mục, phânloại, mô tả, trình bày, tóm tắt, tra cứu thông tin, phát triển tài liệu và dịchvụ, quản lí marketing thông tin thư viện, công tác địa chí, công tác người đọc…

- Hiểu biết về trụ sở, trang thiết bị, công tác tổ chức, quản lý cácloại thông tin và pháp chế trong Thư viện – Thông tin.

- Hiểu biết về phương pháp tự học, nghiên cứu trong ngành thư viện từ nguyên tắc đến kỹ thuật;

- Hiểu và nắm rõ các bước thực hiện một vấn đề thuộc về chuyên ngành thưviện ;

- Nắm rõ những vấn đề cơ bản của việc thiết kế một thư viện và toàn bộcác hoạt động trong thư viện.

2.       Kỹ năng

- Có kỹ năng về hoạt động nghiệp vụ Thư viện– Thông tin

- Có kĩ năng vận dụng những hiểu biết về Thưviện – Thông tin vào việc thực hiện các yêu cầu của các lĩnh vực hoạt độngtrong xã hội;

- Có kĩ năng giao tiếp với từng loại đối tượng người đọc;

- Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trìnhđộ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng của Thư viện – Thông tin cũng như đòi hỏingày càng cao của xã hội.

- Có năng lực chẩn đoán được đối tượng để có thể giảiquyết được các tình huống đặt ra trong nghiệp thư viện một cách hợp lý;

- Có khả năng thực hiện độc lập xây dựng từng loại hình thư viện vớinhững nội dung và nghiệp vụ thư viện cần thiết thích hợp với các điều kiện khácnhau và trong những môi trường khácnhau;

- Phân tích và tự thiết kế, triển khai được hệ thống thông tin thư việntrong hoạt động dịch vụ, khai thác các loại thông tin về khoa học công nghệ, đolường tiêu chuẩn, sang chế và sở hữu công nghiệp, phục vụ người đọc và các nhàlãnh đạo, quản lí mạng thông tin thư viện;

- Khai thác một số thiết bị kĩ thuật tin học nhằm hỗ trợ hoạt độngnghiệp vụ trong thư viện. 

3.       Thái độ

Có phẩm chất của người làm công tác Thư viện– Thông tin, yêu người, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, cótác phong mẫu mực, có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; Khôngngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và phẩm chất cần thiết của người làm thưviện .

4.       Vị trí và khả năng công tácsau khi tốt nghiệp

- Có khả năng đáp ứng công việc ở tất cả các loại hình thư viện:Thư viện Quốc gia;Thư viện Đại học; Thư viện chuyên ngành; Thư viện công cộng; Thư viện trường học; Làm cán bộ, chuyên viênở các trung tâm thông tin Văn hóa, bảo tàng, ở văn phòng của các cơ quan, côngti, doanh nghiệp, v.v.

5.       Khả năng học tập, nâng caotrình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tự học, học lên nâng cao trình độ ở các bậc đại họcvà sau đại học thuộc các chuyên ngành Thưviện – Thông tin,Quản trị, Du lịch, Kinh tế.Ẩn