Chuẩn đầu ra Cao Đẳng Sư phạm Ngữ văn


1. Kiến thức

- Có kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về khoa học Ngữ văn. Có kiếnthức chuyên sâu ở mức độ nhất định để có thể học tập ở trình độ đào tạo cao hơnthuộc các chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ, Ngôn ngữ học so sánh, Ngôn ngữ họcứng dụng, Ngôn học xã hội, Hán Nôm, Văn học dân gian, Lí luận văn học, Văn họcViệt Nam, Văn học nước ngoài, Phương pháp dạy học Ngữ văn, Văn hóa học…

- Có trìnhđộ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trongcông việc, học tập và nghiên cứu;

- Có trìnhđộ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm giảng dạy trong môn Ngữ văn như Powerpoint; Violet …;

- Có nhữnghiểu biết cơ bản về các quy luật và bản chất quá trình dạy học, giáo dục, tâmlí của khoa học Giáo dục để cóthể vận dụng tốt vào hoạt động dạy học và giáo dục ở nhà trường phổ thông;

- Hiểu biếtvề công tác tổ chức, quản lý và đào tạo trong nhà trường hiện nay;

- Hiểu biếtvề phương pháp dạy-tự học từ nguyên tắc đến kỹ thuật thực hiện;

- Hiểu vànắm rõ các bước triển khai nghiên cứu một vấn đề chuyên môn hay giáo dục;

- Hiểu vànắm rõ các chuẩn mực, nguyên tắc để khai thác và chế tạo phương tiện dạy học;

2. Kỹ năng

- Có kỹ năng Sư phạm vận dụng tốt các phương pháp dạy học chung và chuyênngành Ngữ văn;

- Thực hiện được các yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức dạy học,kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn Ngữ văn ở trường THPT theo hướng tích cực hóa người học.

- Có kỹ năng tự nghiên cứu để nângcao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục cũng như đòi hỏi ngày càngcao của xã hội.

- Có nănglực chẩn đoán được đối tượng để có thể giải quyết được các tình huống chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm một cách hợplý;

- Có khảnăng thực hiện độc lập những hoạt động giảng dạy từ giai đoạn chuẩn bị đến giaiđoạn triển khai và đánh giá kết quả;

- Khaithác/ chế tạo một số phương tiện dạy học nhằm hỗ trợ có hiệu quả hoạt động dạyhọc;

- Thực hiện giờ giảng lý thuyết và thực hành vềchuyên ngành được đào tạo theo chuẩn mực sư phạm.

3. Thái độ

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên thấm nhuần thế giới quan Mác LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêunghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của ngườigiáo viên. Có ý thức vươn lên trong họctập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; Không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệpvà những phẩm chất cần thiết của người giáo viên.

4. Vị trí và khả năng công tác saukhi tốt nghiệp

- Có thể dạy Ngữ văn ở các trường THCS; tốt nghiệp loại khá, giỏi có thểgiảng dạy ở các trường THPT hoặc có thể hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuấtbản, cán bộ chuyên trách Nhà văn hóa, Nhà bảo tàng, Nhà Thiếu nhi, Khu Văn hóa dulịch…

- Có khảnăng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp.

5. Khả năng họctập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ lênbậc đào tạo Đại  học và lên Cao học hoặctiếp tục học Đại học bằng hai thuộc cácchuyên ngành Ngôn ngữ học; Văn học, Văn hóa học , Quản lí văn hóa; Giáo dụchọc; Quản lý giáo dục.Ẩn