Chuẩn đầu ra Cao Đẳng Sư phạm Lịch sử- GDCD


1. Kiến thức

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩaMác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ ChíMinh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợpvới chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệTổ quốc;

- Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 TOEIC;

- Có trình độ tin học căn bản tương đương trình độ B;sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên ngành: AutoCAD, Mechnical Desktop, MS.Powerpoint;

- Có những hiểu biết cơ bản về khoa học giáo dục để cóthể vận dụng vào hoạt động dạy học và giáo dục như: các quy luật và bản chấtcủa hiện tượng tâm lý, những vấn đề cơ bản của quá trình dạy học và giáo dục;

- Có kiến thứccơ bản về khảo cổ học, Lịch sử văn minh thế giới, Lịch sử sử học và các vấn đềvề phương pháp luận sử học  mácxít –lêninnít trong dạy học và nghiên cứu khoa học Lịch sử;

- Có kiến thức, hiểu biết sâu sắc về Lịch sử ViệtNam, Lịch sử thế giới và Hệ thống các phương pháp dạy học Lịch sử, cácHình thức dạy học và Bài học lịch sử ở trường Trung học cơ sở.

2. Kỹ năng

- Vận dụng kiến thức chuyên môn, kiến thức chung vàothiết kế giáo án, thực hiện bài giảng có hiệu quả;

- Phân tích và đánh giá được đặc điểm tâm lý của họcsinh, giải quyết tốt các tình huống sự phạm trong quá trình dạy học;

- Triển khai tốt các phương pháp dạy học theo hướngđổi mới “Lấy học sinh làm trung tâm”,  phát huy tính tích cực của người học;

- Biết sáng kiến, thiết kế, chế tạo được một sốđồ dùng, phương tiện dạy học (đơn giản) nhằm phục vụ cho quá trình dạy học;

- Kết hợp tốt hoạt động dạy học và hoạt động giáo dụctrong công việc.

3. Thái độ

- Hình thành tình cảm và đạo đức nghề nghiệp, yêunghề, nhiệt tình, tâm huyết với nghề dạy Sử;

- Có ý thức vươn lên trong công việc, tu dưỡng hoànthiện bản thân;

- Không ngừng rèn luyện, trau dồi chuyên môn, nănglực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người giáo viên Lịch sử.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Giảng dạy môn Lịch sử tại các trường Trung học cơsở, các cơ sở đào tạo ngành nghề Văn hóa, Lịch sử, Trung tâm bồi dưỡng Chínhtrị, văn hóa ở xã, huyện;

- Cán bộ quản lí ở các bảo tàng Lịch sử, cán bộ chuyênviên của Phòng giáo dục, Trung tâm văn hóa xã hội ở các xã, huyện…;

- Cán bộ làm việc tại các khu di tích văn hóa Lịch sử,cán bộ nghiên cứu tại các Trung tâm - Viện nghiên cứu Lịch sử trên các lĩnh vựckinh tế, văn hóa, xã hội.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốtnghiệp

- Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ởbậc đào tạo đại học thuộc các chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam, Lịch sửthế giới, Phương pháp dạy học Lịch sử;

- Có khả năng học liên thông lên trình độ đạihọc các chuyên ngành gần, phù hợp như: ngành Việt nam học, Giáo dụcchính trị.Ẩn