Chuẩn đầu ra Cao Đẳng Sư phạm Địa lý- CTĐ


1.Kiến thức

- Có hiểubiết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin; Đường lối cách mạngcủa Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản tronglĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành Địa – Công tácđội.

- Kiến thứccơ bản về địa lí tự nhiên, địa lí kinh tế xã hội; về công tác đội, nghi thứcđội.

- Có sứckhỏe, đáp ứng được yêu cầu xã hội.

- Có trìnhđộ tiếng Anh tương đương 350 TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong quátrình công tác, học tập và nghiên cứu Địa lí.

- Có trìnhđộ tin học tương đương trình độ B; sử dụng một số phần mềm chuyên ngành như,Google earth, Encarta…

- Có nhữnghiểu biết cơ bản về khoa học giáo dục để có thể vận dụng vào quá trình công tácsau này như: quá trình tiếp thu tri thức Địa lí của học sinh, sự tác động giữagiáo viên và học sinh trong quá trình dạy học theo quan điểm tăng cường khảnăng khai thác tri thức của học sinh, kỹ năng hoạt động đội, hoạt động đoàn…

- Có nhữngkiến thức cơ bản về hệ thống giáo dục của nước ta, từ mầm non, tiểu học, trunghọc cơ sở đến trung học phổ thông, đại học, cao học, …

- Có khảnăng ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học sau này.

2.Kỹ năng

- Sử dụng vàlàm những phương tiện, thiết bị trong quá trình dạy học địa lí như: bản đồ giáokhoa, mô hình địa lí địa phương, mẫu vật, bộ sưu tập…

- Khai thácthông tin từ mạng Internet và một số phần mềm dùng trong giảng dạy như: Violet,Powerpoint, Ulead Video Studo, Du lịch Việt Nam, Địa lí tỉnh, thành phố…

- Xử líthông tin, bảng biểu, biểu đồ, lược đồ…

3.Thái độ

- Hìnhthành tình yêu quê hương, yêu đất nước.

- Yêu nghề. Không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩmchất cần thiết của người giáo viên.

- Xây dựng,phát triển và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân đã chọn.

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Giảng dạychuyên môn Địa lí và làm phụ trách đội, trợ lí thanh niên tại các Trường phổthông cơ sở… thuộc các hệ Công lập, Dân lập.

- Làm việctại cơ quan nhà nước về các lĩnh vực như đoàn, đội…

- Làm việctại các công ty như du lịch nếu cần.

5.Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sinh viêntiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo Đại học ngành Địa lí vớihệ Liên thông hoặc Vừa học vừa làm, sau đó học Cao học hoặc Nghiên cứu sinhthuộc các chuyên ngành Địa lí như: Địa lí tự nhiên, Địa lí kinh tế, Địa lí dulịch, Phương pháp giảng dạy.Ẩn