Chuẩn đầu ra Cao Đẳng Sư phạm Hóa học – Sinh học


1.Kiến thức

                -Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cáchmạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bảntrong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đàotạo;

                -Có đủ kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo thuộc ngành Hóa học,Sinh học; những vấn đề cơ bản về chương trình, nội dung môn Hóa học,Sinh học trong chương trình phổ thông;

                -Có kiến thức về lý luận phương pháp dạy học bộ môn, các nguyên tắc vàkỹ thuật thực hiện phương pháp dạy học để có thể vận dụng phát huytính tích cực nhận thức của học sinh, giúp học sinh biết cách tựhọc;

                -Nắm được yêu cầu, nguyên tắc để khai thác sử dụng và tự làm đồdùng dạy học môn học;

                -Nắm được kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục, các quy luật vàbản chất của hiện tượng tâm lý, những vấn đề cơ bản của quá trìnhdạy học và giáo dục để có thể vận dụng vào hoạt động dạy học vàgiáo dục;

                -Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng sử dụng để đọc,dịch tiếng Anh trong  học tập, công tácvà nghiên cứu;

                -Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm phục vụcho dạy học Hóa học, Sinh học như ChemOffice, Chem Sketch, Chem Win, Isis/Drow,Obital Viewer, PowerPoint; biết cách khai thác thôngtin trên mạng Internet phục vụ cho công tác dạy học và nghiên cúu;

                -Có hiểu biết về nghiên cứu khoa học để có thể triển khai nghiên cứumột vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục;

                -Có hiểu biết về công tác tổ chức, quản lý trong ngành giáo dục,trong nhà trường hiện nay;

2.Kỹ năng

                -Thực hiện hoạt động dạy học từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạntriển khai và kiểm tra đánh giá kết quả;

                -Sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù môn Hóa học, Sinh học, cácphương pháp theo hướng tích cực hóa người học;

                -Khai thác sử dụng, tự làm các phương tiện dạy học (đơn giản) để hỗtrợ hoạt động dạy học môn Hóa học, Sinh học ở trường phổ thông;

                -Triển khai thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học, cáchoạt động nghiên cứu giáo dục ;

                -Phân tích và đánh giá được đặc điểm tâm lý của học sinh để có thểgiải quyết các tình huống sư phạm một cách hợp lý.

3.Thái độ

                -Có thái độ thể hiện tình cảm yêunghề và đạo đức nghề nghiệp;

                -Có ý thức học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, tìm tòi nghiêncứu để không ngừng tiến bộ;

                -Tích cực rèn luyện năng lực nghề nghiệp, cập nhật thông tin về đổimới phương pháp dạy học;

                -Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, trau dồi những phẩm chất cần thiếtcủa người giáo viên.

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

                -Giảng dạy môn Hóa học, môn Sinh học tại các trường trung học cơ sở,trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp nghề; trung tâm giới thiệuviệc làm;

                -Cán bộ, chuyên viên trong các cơ sở nghiên cứu giáo dục;

                -Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liênquan đến chuyên môn nghề nghiệp;         

                -Có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp xâydựng và bảo vệ Tổ quốc;

5.Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

                Cóthể tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo Đại học,Cao học thuộc các chuyên ngành: Các chuyên ngành về Hóa học, Sinhhọc; Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Sinh học; Môi trường; Côngnghệ Sinh học; Quản lý giáo dục.Ẩn