Chuẩn đầu ra Cao Đẳng SP Vật Lý


1.Kiến thức

-   Có hiểu biết về các nguyênlý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việtnam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hộivà nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầuxây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-   Có trình độ tiếng Anh tươngđương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tậpvà nghiên cứu;

-   Có trình độ tin học tươngđương trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm giảng dạy môn Vật lý hiện hànhnhư: Power Point, La Tex, …..;

-   Có những hiểu biết cơ bản vềkhoa học giáo dục để có thể vận dụng vào hoạt động dạy học và giáo dục như: cácquy luật và bản chất của hiện tượng tâm lý; những vấn đề cơ bản của quá trìnhdạy học và giáo dục;

-   Công tác tổ chức, quản lý vàđào tạo trong nhà trường hiện nay;

-   Hiểu biết về phương pháp dạyhọc bộ môn Vật lý cũng như các nguyên tắc và kỹ thuật thực hiện từng phươngpháp;

-   Các bước triển khai nghiêncứu một vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục;

-   Các chuẩn mực và nguyên tắcđể khai thác và chế tạo phương tiện dạy học;

-   Những vấn đề cơ bản của việcxây dựng chương trình môn học/khóa học.

2. Kỹ năng

-   Phân tích và đánh giá đượcđặc điểm tâm lý của học sinh để có thể giải quyết được các tình huống sư phạmmột cách hợp lý;

-   Thực hiện hoạt động giảngdạy từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn triển khai và đánh giá kết quả;

-   Triển khai được các phươngpháp dạy học theo theo hướng tích cực hóa người học;

-   Khai thác/chế tạo mộtsố phương tiện đơn giản nhằm hỗ trợ hoạtđộng dạy học;

-   Triển khai thực hiện đượccác hoạt động nghiên cứu giáo dục;

-   Thực hiện giờ giảng lýthuyết và thực hành về chuyên ngành được đào tạo theo chuẩn mực sư phạm.

3. Thái độ

-   Hình thành tình cảm và đạođức nghề nghiệp;

-   Có ý thức vươn lên trong họctập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân;

-   Không ngừng rèn luyện nănglực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người giáo viên.

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

-   Giảng dạy môn Vật lý tại cáctrường Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung học cơ sở;

-   Có khả năng tự học, tựnghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp.

5. Khả năng họctập, nâng cao trình độ sau khi tốtnghiệp

Có thể tiếp tục học tập Đạihọc.Ẩn