Chuẩn đầu ra Cao Đẳng Tin Học Ứng Dụng


1.       Kiến thức

-   Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đườnglối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơbản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đượcđào tạo;

-   Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếpthu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ caohơn;

-   Có hiểu biết cơ bản về kiến thức cơ sở: Khoa học máy tính, Hệ điềuhành, Mạng máy tính, Ngôn ngữ lập trình, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sởdữ liệu,…

-   Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếptiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu;

-   Có những hiểu biết cơ bản các công nghệ Dot Net, Java, Web, Mã nguồnmở, có khả năng tiếp cận các công nghệ mới vận dụng vào thực tế;

2.       Kỹ năng

-   Vận dụng các kiến thức và kĩ năng về công nghệ thông tin vào giải quyếtmột vấn đề tin học cụ thể;

-   Vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin cho các tổ chức,doanh nghiệp. Sử dụng và khai thác tốt các hệ thống cơ sở dữ liệu cỡ nhỏ và vừa;

-   Có khả năng tiếp cận những công nghệ mới áp dụng hiệu quả vào giảiquyết những vấn đề thực tiễn trong ứng dụng công nghệ thông tin;

-   Có kĩ năng làm việc nhóm.

3.       Thái độ

-   Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúngđắn; có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp; có khả năng làm việcnhóm;

-   Có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân;

-   Có phương pháp làm việc khoa học; không ngừng rèn luyện năng lực nghềnghiệp và phẩm chất của người kĩ sư công nghệ thông tin.

4.       Vị trí và khả năng công tác saukhi tốt nghiệp

-   Có thể trở thành cán bộ tin học khai thác và vận hành các hệ thốngthông tin ở các tổ chức, doanh nghiệp;

-   Có khả năng tự học, tự  nghiêncứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp;

-   Có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

5.       Khả năng học tập, nâng caotrình độ sau khi tốt nghiệp

-   Có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở bậc đào tạo đại học ở cácngành: Khoa học máy tính, Sư phạm tin học,...

-    Có phương pháp tiếp thu nhanhcác công nghệ mới, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin trên Internet;khả năng học tập suốt đời.Ẩn