Chuẩn đầu ra Cao Đẳng SP Tin Học


1.       Kiến thức

-   Có hiểu biết vềcác nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của ĐảngCộng sản Việt nam; Tưtưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhânvăn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;

-   Có kiến thức cơbản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáodục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

-   Có kiến thức cơbản về khoa học tin học: Khoa học máy tính, Hệ điều hành, Mạng máy tính, Ngôn ngữlập trình, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Cơ sở dữ liệu,…

-   Có trình độ tiếngAnh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong côngviệc, học tập và nghiên cứu;

-   Có những hiểubiết cơ bản về khoa học giáo dục để có thể vận dụng vào các hoạt động giáo dục,như: các quy luật và bản chất của hiện tượng tâm lý; những vấn đề cơ bản củaquá trình dạy học và giáo dục;

-   Có hiểu biết cơbản về công tác tổ chức, quản lý và đào tạo trong nhà trường hiện nay;

-   Hiểu biết về hệthống các phương pháp dạy học, các nguyên tắc và kỹ thuật dạy học vận dụng vàomôn tin học;

-   Nắm được phươngpháp triển khai nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục;

-   Các chuẩn mực vànguyên tắc để khai thác và chế tạo phương tiện dạy học;

-   Những vấn đề cơbản của việc xây dựng chương trình môn học/khóa học.

2.       Kỹ năng

-   Khai thác và giảiquyết các vấn đề tin học trong thực tiễn; khả năng làm việc nhóm;

-   Phân tích và đánhgiá đặc điểm tâm lý của học sinh để có thể giải quyết được các tình huống sưphạm một cách hợp lý;

-   Thực hiện hoạtđộng dạy học từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn thực hiện các hoạt động dạyhọc và kiểm tra đánh giá kết quả dạy học;

-   Triển khai đượccác phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học;

-   Khai thác/chế tạomột số phương tiện (đơn giản) nhằm hỗ trợ hoạt động dạy học;

-   Triển khai thựchiện được các hoạt động nghiên cứu giáo dục;

-   Thực hiện giờgiảng lý thuyết và thực hành về chuyên ngành được đào tạo theo chuẩn mực sưphạm.

3.       Thái độ

-   Hình thành tínhcảm và đạo đức nghề nghiệp;

-   Có ý thức vươnlên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân;

-   Không ngừng rènluyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người giáo viên.

4.       Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

-   Có khả năng giảngdạy môn tin tại các trường trung học cơ sở và tiểu học;

-   Có khả năng tựhọc, tự  nghiên cứu các vấn đề liên quanđến chuyên môn nghề nghiệp;

-   Có sức khỏe, đápứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

5.       Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

-   Có thể tiếp tụchọc tập nâng cao trình độ ở bậc đại họcthuộc các ngành: Đại học Sư phạm Tinhọc, Khoa học máy tính.Ẩn