Chuẩn đầu ra CĐSP Toán


1.Kiến thức

-   Có hiểu biết về các nguyênlý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việtnam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hộivà nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầuxây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-   Có trình độ tiếng Anh tươngđương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tậpvà nghiên cứu;

-   Có trình độ tin học tươngđương trình độ A; biết sử dụng một số phần mềm giảng dạy môn toán hiện hành nhưpowerpoint, Sketchpad,…..;

-   Có những hiểu biết cơ bản vềkhoa học giáo dục để có thể vận dụng vào hoạt động dạy học và giáo dục như: cácquy luật và bản chất của hiện tượng tâm lý; những vấn đề cơ bản của quá trìnhdạy học và giáo dục;

-   Công tác tổ chức, quản lý vàđào tạo trong nhà trường hiện nay;

-   Nắm vững lý luận về phươngpháp dạy học bộ môn toán cũng như các nguyên tắc và kỹ thuật thực hiện từngphương pháp cụ thể trong dạy học Toán THCS

-   Nắm được các kiến thức cơbản về Toán cơ bản, Toán sơ cấp, Toán ứng dụng, Toán hiện đại có hệ thống sátvới chương trình phổ thông, đặc biệt là cấp Trung học cơ sở thông qua việc họctập các môn học trong chương trình Cao đẳng sư phạm: Số học, Đại số, Hình học,Xác suất thống kê...

-   Có những hiểu biết về cácbước triển khai nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục;

-   Những hiểu biết về các chuẩnmực và nguyên tắc để khai thác và chế tạo phương tiện dạy học;

-   Những hiểu biết về những vấnđề cơ bản của việc xây dựng chương trình môn học/khóa học.

2. Kỹ năng

-   Phân tích và đánh giá đượcđặc điểm tâm lý của học sinh để có thể giải quyết được các tình huống sư phạmmột cách hợp lý;

-   Thực hiện hoạt động giảngdạy từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn triển khai và đánh giá kết quả;

-   Triển khai được các phươngpháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học;

-   Có khả năng sử dụng cácphương pháp dạy học môn Toán để dạy Toán cho học sinh Trung học cơ sở. Có khảnăng tư duy Toán học, khả năng giáo dục để giảng dạy các kiến Toán học cho họcsinh Trung học cơ sở;

-   Sử dụng CNTT, các phần mềmdạy học Toán hỗ trợ dạy học Toán THCS

-   Khai thác,chế tạo một sốphương tiện dạy học (đơn giản) nhằm hỗ trợ hoạt động dạy học Toán THCS;

-   Triển khai thực hiện đượccác hoạt động nghiên cứu giáo dục;.

-   Có năng lực tự học tự nghiêncứu, phát hiện và giải quyết vấn đề, không ngừng tự phát triển trong sự pháttriển chung của cộng đồng, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của sựnghiệp giáo dục, có khả năng phát huy tác dụng như một giáo viên cốt cán củađịa phương, giúp đỡ đồng nghiệp bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ, cải tiếnphương pháp giảng dạy, giáo dục.

3. Thái độ

-   Có phẩm chất cơ bản củangười giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quanMác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu họcsinh, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của ngườigiáo viên;

-   Có ý thức vươn lên trong họctập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân;

-   Có ý thức trách nhiệm xãhội, hăng hái tham gia vào sự phát triển cộng đồng, tuân thủ luật pháp và cácquy định của các cấp quản lý giáo dục;

-   Yêu nghề, đoàn kết, hợp tácvới đồng nghiệp trong công tác. Biết giao tiếp với cha mẹ học sinh, cộng đồngđịa phương, cùng nhà trường huy động nguồn lực để làm giáo dục;

-   Không ngừng rèn luyện nănglực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người giáo viên;

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

-   Giảng dạy môn Toán tại các trườngTrung học cơ sở;

-   Cán bộ nghiên cứu, cán bộquản lý ở các cơ sở nghiên cứu giáo dục, phòng giáo dục;

-   Cán bộ thống kê ….;

-   Có khả năng tự học, tựnghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp.

5. Khả năng họctập, nâng cao trình độ sau khi tốtnghiệp

Có thể tiếp tục học tập liênthông lên trình độ Đại học sư phạm Toán, Quản lí giáo dục.Ẩn