Chuẩn đầu ra Đại Học Thiết kế Đồ họa


1.       Kiến thức

- Có hiểubiết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng củaĐảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ ChíMinh, có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợpvới chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệTổ quốc;

- Có trìnhđộ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trongcông việc, học tập và nghiên cứu;

- Có trìnhđộ tin học tương đương trình độ B; nắm vững một số phần mềm đồ họa để phục vụsáng tác, thiết kế như: Photoshop, CorelDraw, 3Dmax…

- Có trìnhđộ cơ bản vững vàng, có khả năng tư duy hình tượng nghệ thuật, có năng lựctrong sáng tác thiết kế đồ họa ứng dụng;

- Nắm vữngquy trình thiết kế đồ họa truyền thống, hiện đại;

- Chươngtrình khung giáo dục ngành Thiết kế đồ họa trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Thiết kế đồ họa có trình độvà khả năng sáng tạo, thiết kế tác phẩm đồ họa đồng thời phục vụ những hoạt độngMỹ thuật ứng dụng khác của xã hội;

- Có khảnăng tự đào tạo; học lên ở trình độ cao hơn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao vềyêu cầu thiết kế đồ họa của xã hội.

2.       Kỹ năng

- Ứng dụngthành thạo các phần mềm tin học như: Word, Excel, Photoshop, CorelDraw,3Dmax…vào quá trình công tác và thiết kế đồ họa;

- Thực hiện tốt quy trình thiết kế đồ họatruyền thống và hiện đại;

- Đáp ứng được nhu cầu về thiết kế mỹ thuật củaxã hội;

- Sau khitốt nghiệp, cử nhân ngành Thiết kế đồ họa có thể sáng tác, thiết kế đồ họa công thương nghiệp, đồ họa văn hoácó kỹ thuật và mỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của ngành Mỹ thuật ứng dụng.

3.       Thái độ

- Hìnhthành tình cảm thẩm mỹ đúng đắn; trau dồi phẩm chất, đạo đức nghệ nghiệp; có ýthức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

- Vận dụngcó hiệu quả các giá trị thiết kế đồ họa vào thực tiển cuộc sống;

- Biết phântích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiển thiết kế, đúc kết kinhnghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, sáng tạo;

- Có ý thứcvươn lên trong học tập, nghiên cứu, sáng tác để hoàn thiện bản thân.

4.       Vị trí khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Đảm nhậncông việc ở các Sở Văn hóa, Phòng Văn hóa, các công ty thiết kế mỹ thuật trongvà ngoài nước…đáp ứng tốt yêu cầu thiết kế cho các trung tâm văn hóa, dịch vụdu lịch, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài nhà nước;

- Tham giahoạt động phong trào mỹ thuật của địa phương, trung ương.

5.       Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Sinh viên tốt nghiệp được bổ sung chương trình quy định về kiến thức sưphạm, đủ điều kiện giảng dạy tại các cơ sở đào tạo mỹ thuật ứng dụng;

- Có thểtiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo Cao học hoặc nghiên cứusinh thuộc các chuyên ngành nghệ thuật tương ứng.Ẩn