Đại Học Biên dịch Tiếng Anh


CHUẨN ĐẦU RA

1. Kiến thức

-    Nắm vững các kiến thức đại cương về lí luận chính trị, ngôn ngữ học, văn hoá Việt Nam, văn hoá địa phương.

-    Nắm vững một cách có hệ thống các kiến thức về ngôn ngữ Anh (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp); nắm khái quát các kiến thức về lịch sử văn học Anh, văn học Mĩ, đất nước Anh/Mĩ; nắm vững các phương pháp, thủ thuật dịch thuật Anh-Việt và Việt-Anh.

-    Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEFL trở lên; có trình độ ngoại ngữ 2 (tiếng Pháp, Trung, v.v.) và tin học tương đương B trở lên.

-    Hiểu được các quá trình thụ đắc tiếng Anh với tư cách là ngôn ngữ thứ hai/ngoại ngữ cũng như những tác động của tiếng mẹ đẻ vào quá trình này; hiểu được các quá trình kí mã và giải mã trong sử dụng ngôn ngữ nói chung; hiểu và lí giải được những khác biệt và tương đồng giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

2. Kĩ năng

-    Có thể sử dụng 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh một cách thành thạo, lưu loát về hầu hết các chủ đề quen thuộc;

-    Có thể biên-phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh về hầu hết các nội dung, chủ đề trong thực tiễn;

-    Có khả năng tiến hành các nghiên cứu khoa học về dịch thuật, văn chương Anh/Mĩ, văn hoá Anh/Mĩ, so sánh-đối chiếu tiếng Anh và tiếng Việt, v.v.

-    Có phương pháp rèn luyện thể chất, duy trì sức khoẻ tốt và nâng cao thể lực bản thân.

3. Thái độ

-    Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; gương mẫu, cần mẫn, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao; luôn cố gắng tự học, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc đảm nhiệm.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

-    Có thể đảm nhiệm các công việc liên quan đến tiếng Anh, hướng dẫn viên du lịch, biên-phiên dịch tiếng Anh, trợ lí giám đốc trong các đơn vị, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước;

-    Có thể là biên tập viên, phát thanh viên ở các đài phát thanh-truyền hình địa phương hoặc trung ương;

-    Có thể là giáo viên tiếng Anh của các trường THPT, trung tâm ngoại ngữ, hội Việt-Mỹ, giảng viên tiếng Anh các trường cao đẳng, đại học, học viện, cũng như tất cả các trình độ tiếng Anh tổng quát A, B và C (sau khi đã học thêm một số môn về PPDH).

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

-    Được đăng kí dự thi/xét tuyển vào các chương trình đại học văn bằng 2 (phù hợp).

-    Được đăng kí dự thi/xét tuyển vào các chương trình sau đại học (Graduate programs)  trong và ngoài nước (để học và được cấp bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ), thuộc các chuyên ngành như: Ngôn ngữ Anh; Lí luận và phương pháp dạy học tiếng Anh; Quản lí giáo dục; Giáo dục học; Tâm lí giáo dục; Lí luận ngôn ngữ; Ngôn ngữ học so sánh/đối chiếu; Ngôn ngữ học ứng dụng; Ngôn ngữ các nước; Văn học nước ngoài; Đất nước học.Ẩn