Chuẩn đầu ra Đại Học TVTT


1.      Kiếnthức

- Có kiến thức cơ bản, toàn diện và hệthống về các ngành của Thư viện – Thông tin. Có kiến thứcchuyên sâu ở mức độ nhất định để có thể học tập ở trình độ đào tạo caohơn thuộc chuyên ngành Thư viện –Thông tin.

- Có trình độ tiếngAnh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trongcông việc, học tập và nghiên cứu;

- Có trình độ tin họctương đương trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm tin học tư liệu, tựđộng hóa, quản lí các loại hình thư viện trường học (thiếu nhi, đại học…),thư viện điện tử;

- Có những hiểu biếtcơ bản về các quy luật và bản chất của chuyên ngành cũng như về giáo dục,tâm lí để có thể vận dụng tốt vào hoạt động nghiệpvụ trong từng loại hình thư viện, tổ chức xây dựng, bảo quản, biên mục,phân loại, mô tả, trình bày, tóm tắt, tra cứu thông tin, phát triển tàiliệu và dịch vụ, quản lí marketing thông tin thư viện, công tác địa chí,công tác người đọc…

- Hiểu biết về trụ sở,trang thiết bị, công tác tổ chức, quản lý các loại thông tin và pháp chếtrong Thư viện – Thông tin.

- Hiểu biết về phươngpháp tự học, nghiên cứu trong ngành thư viện  từ nguyên tắc đến kỹ thuật;

- Hiểu và nắm rõ cácbước thực hiện một vấn đề thuộc về chuyên ngành thư viện  ;

- Nắm rõ những vấn đềcơ bản của việc thiết kế một thư viện và toàn bộ các hoạt động trong thưviện.

2.      Kỹ năng

- Có kỹ năng về hoạt động nghiệp vụ Thưviện – Thông tin

- Có kĩ năng vận dụng những hiểu biết vềThư viện – Thông tin vào việc thực hiện các yêu cầu của các lĩnh vựchoạt động trong xã hội;

- Có kĩ năng giao tiếp với từng loại đốitượng người đọc;

- Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng caotrình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng của Thư viện – Thông tin cũngnhư đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

- Có năng lực chẩn đoán được đối tượngđể có thể giải quyết được các tình huống đặt ra trong nghiệp thư việnmột cách hợp lý;

- Có khả năng thựchiện độc lập xây dựng từng loại hình thư viện với những nội dung vànghiệp vụ thư viện cần thiết thích hợp với các điều kiện khác nhau vàtrong những  môi trường khác nhau;

- Phân tích và tựthiết kế, triển khai được hệ thống thông tin thư viện trong hoạt độngdịch vụ, khai thác các loại thông tin về khoa học công nghệ, đo lườngtiêu chuẩn, sang chế và sở hữu công nghiệp, phục vụ người đọc và các nhàlãnh đạo, quản lí mạng thông tin thư viện;

- Khai thác một sốthiết bị kĩ thuật tin học nhằm hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ trong thư viện. 

3.      Thái độ

Có phẩm chất của người làm công tác Thưviện – Thông tin, yêu người, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạođức tốt, có tác phong mẫu mực, có ý thức vươn lên trong học tập, tudưỡng hoàn thiện bản thân; Không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp vàphẩm chất cần thiết của người làm thư viện .

4.      Vị trívà khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng đáp ứng công việc ở tất cả các loạihình thư viện: Thư viện Quốc gia;Thư viện Đại học; Thư viện chuyênngành; Thư viện công cộng; Thư viện trường học; Làm cán bộ, chuyên viênở các trung tâm thông tin Văn hóa, bảo tàng, ở văn phòng của các cơquan, công ti, doanh nghiệp, v.v.

- Có khả năng đi sâu nghiên cứu và giảng dạy về Thưviện – Thông tin;

5.      Khảnăng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tự học,học lên nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo Cao học hoặc nghiên cứu sinhthuộc các chuyên ngành Thư viện – Thông tin, Quản trị, Du lịch, Kinh tế.


 

 Ẩn