Ngành Đại học Sư phạm Sinh


CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: Sư phạm Sinh học (Biology Teacher Education)

Trình độ đào tạo: Đại học

I. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học, có khả năng dạy môn Sinh học và môn Khoa học Tự nhiên ở trường phổ thông, ở trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm nghề và giới thiệu việc làm, các trường cao đẳng, trung cấp nghề; làm việc tại các viện nghiên cứu, các sở, ban ngành, các công ty, nhà máy liên quan đến lĩnh vực Sinh học.

II. Vị trí và khả năng công tác sau tốt nghiệp

- Làm giáo viên giảng dạy môn Sinh học và môn Khoa học tự nhiên tại các trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX, trung tâm giới thiệu việc làm, các trường cao đẳng nghề;

- Làm cán bộ nghiên cứu, chuyên viên tại các Sở như: Sở GD&ĐT, Sở KH&CN, Sở TN&MT…

III. Chuẩn đầu ra

1.Kiến thức

1.1. Kiến thức đại cương

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào việc dạy học và giáo dục;

- Hiểu rõ tâm sinh lý và các biện pháp giáo dục học sinh;

- Có kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục;

- Biết vận dụng kiến thức về pháp luật, có chuẩn mực đạo đức trong nghề nghiệp.

1.2. Kiến thức ngành

- Nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Sinh học trong chương trình đào tạo THPT;

- Có khả năng tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục đã được đào tạo để tích hợp nội môn và liên môn;

- Có khả năng phân tích được chương trình, nội dung và quy luật Sinh học của phổ thông; Lập kế hoạch cho môn học theo năm, học kì, tháng, tuần, bài, tiết dạy;

- Có khả năng thiết kế giáo án, giáo án điện tử, biên soạn đề thi, đáp án; vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học Sinh học;

- Có khả năng hướng dẫn học sinh thực hiện các đề tài khoa học để tham khoa hội thi khoa học dành cho học sinh hàng năm.

1.3. Kiến thức bổ trợ:

Đạt chuẩn ngoại ngữ và tin học theo quy định chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học hiện hành của Trường Đại học Đồng Tháp.

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Có kỹ năng lập, quản lý kế hoạch dạy học và giáo dục dựa trên mục tiêu của chương trình, nội dung môn học và người học;

- Thành thạo các kỹ năng như viết, vẽ bảng, quản lí thời gian trong giờ dạy và tổ chức tốt các hoạt động tập thể;

- Có năng lực sáng tạo và vận dụng kiến thức vào thực tiễn dạy học, nghiên cứu cũng như định hướng nghiên cứu khoa học ở phổ thông;

- Có kỹ năng thực hành và tổ chức, dạy thực hành thí nghiệm Bô môn Sinh học một cách thành thạo;

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo và thiết kế các đồ dùng dạy học phục vụ cho giảng dạy Bộ môn;

- Có kỹ năng làm việc nhóm, tự học, tự nghiên cứu, khả năng thích ứng với nhu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập;

  • Xử lý linh hoạt các tình huống giao tiếp, xử lý tốt các tình huống sư phạm và giải quyết những vấn đề này trong thực tiễn dạy học và giáo dục ở trường phổ thông;
  • Vận dụng linh hoạt các PPDH trong quá trình giảng dạy;
  • Vận dụng thành thạo các nguyên tắc đánh giá khách quan, công bằng theo hướng tiếp cận năng lực.

2.2. Kỹ năng mềm

- Sử dụng thành thạo tin học và ngoại ngữ trong nghề nghiệp;

- Có các kỹ năng phân tích và xử lý thông tin thực tiễn nghề nghiệp;

- Vận dụng được nguyên tắc đánh giá năng lực học sinh, đảm bảo tính vừa sức chung vừa sức riêng.

3. Phẩm chất

- Có ý thức và tinh thần trách nhiệm công dân đối với địa phương và tổ quốc;

- Có thái độ nghề nghiệp đúng đắn, phục vụ tận tụy với nghề;

- Có phẩm chất đạo đức nhà giáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

IV. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau tốt nghiệp

- Có thể tiếp tục học tập để nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo sau đại học ngành Sinh học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

- Có khả năng tiếp nhận và vận dụng các tri thức mới về chuyên môn và nghề nghiệp để đáp ứng các nhu cầu phát triển của giáo dục.Ẩn