Ngành Kỹ thuật Công nghiệp


 

1.      Kiến thức

-    hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩaMác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng HồChí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhânvăn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầuxây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-    kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tựnhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

-    trình độ tin học tương đương trình độ B; biếtsử dụng tốt các phần mềm về CAD/CAM-CNC, kỹ thuật lập trình PLC, vi điềukhiển…

-   Có trình độtiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC;

-   Có các kiếnthức tổng quát về các quá trình công nghiệp và sản phẩm công nghiệp như:các  thiết bị gia công cơ khí, nguyên lý cấu tạo ôtô và động cơ đốttrong, các phần tử điều khiển và các thiết bị công suất.

-    kiến thức về công nghệ gia công cơ khí như giacông cắt gọt, gia công không phoi, các kiếtn thức cơ bản về nguyên lýkết cấu của động cơ đốt trong, mạng điện và cung cấp điện, các kiến thứccơ bản về điện tử để làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức chuyênngành hẹp của các lĩnh vực Công nghệ Chế tạo máy, Cơ khí động lực, Điệnvà Điện tử.

2.      Kỹnăng

-    kỹ năng thực hành cơ bản để sử dụng, vận hành,khai thác, bảo trì thiết bị công nghiệp của các ngành Cơ khí Chế tạo máy,Cơ khí động lực, Điện và điện tử;

-    khả năng tham gia thiết kế qui trình công nghệvà các dự án về phát triển sản xuất, có khả năng tổ chức, quản lý, điềuhành quá trình sản xuất.

-   Trình bày,giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế sản xuất;

-   Tiếp cận, khaithác và ứng dụng thực tiễn các công nghệ mới.

3.      Thái độ

-   Có ýthức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc nhóm.

-   Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, biết phân tích và cóthể giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Cơ khí Chế tạomáy, Cơ khí động lực, Điện và Điện tử, đúc kết kinh nghiệm để hìnhthành kỹ năng tư duy, lập luận.

4.      Vị trí vàkhả năng công tác sau khi tốt nghiệp

-   Các công ty, nhà máy, doanh nghiệp sản xuất, các trường,trung tâm dạy nghề, các trường THPT hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹthuật, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực Cơ khíChế tạo máy, Điện công nghiệp, Cơ khí động lực, Điện tử … với vai tròngười thực hiện trực tiếp hay người quảnlý, điều hành.

5.      Khả năng họctập và nâng cao trình độ

-   Có năng lựclàm việc độc lập, tự nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp ở các chuyênngành sâu và hẹp thuộc lĩnh vực Cơ khí Chế tạo máy, Điện công nghiệp, Cơkhí động lực, Điện tử;

-   Ở các bậc học cao hơn như  Cao học, Tiến sĩ.

 

 

 Ẩn