Chuẩn đầu ra ngành ĐH Việt Nam học


CHUẨN ĐẦU RA

 1. Tên ngành đào tạo:
 • Tiếng Việt: Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa – Du lịch)
 • Tiếng Anh: Vietnamese study (major in Culture – Tourism)
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học có phẩm chất chính trị vững vàng, có kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực văn hóa du lịch, bao gồm quản trị nhà hàng, quản trị khách sạn, hướng dẫn du lịch, quản trị lữ hành, chuyên viên trung tâm văn hóa, thực hiện các dự án du lịch.

 1. Chuẩn đầu ra

3.1. Kiến thức

 •  Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khả năng học tập nâng cao trình độ;
 •  Có kiến thức vững chắc, hệ thống, hiện đại và thiết thực về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam;
 •  Nắm vững kiến thức về du lịch, kinh doanh lữ hành, khách sạn, các nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ khách sạn và nghiệp vụ hướng dẫn du lịch;
 • Có kiến thức tiếng Anh, đặc biệt tiếng Anh chuyên ngành du lịch, có thể giao tiếp được với khách du lịch trong quá trình làm việc.

3.2. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân

3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

 • Có kỹ năng thuần thục trong lĩnh vực du lịch lữ hành, các nghiệp vụ về nhà hàng, khách sạn;
 • Hình thành phong cách giao tiếp hiện đại, phục vụ cho yêu cầu nghề nghiệp;
 • Có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề một cách khách quan dựa trên kiến thức về văn hóa, du lịch và các nghiệp vụ chuyên môn;
 • Có khả năng tự nghiên cứu các tài liệu, văn bản khoa học và tổng hợp, báo cáo;
 • Thực hiện thành thạo kĩ năng làm việc nhóm, có thể phối hợp với nhiều thành viên trong tập thể để đạt hiệu quả cao nhất.

3.2.2. Phẩm chất cá nhân

 • Phẩm chất đạo đức cá nhân: trung thực, kiên nhẫn, có tinh thần học hỏi sáng tạo; lịch sự, lễ phép, cẩn thận, chu đáo, yêu nghề;
 • Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Năng động, nhiệt tình, linh hoạt trong công việc, khả năng làm việc dưới áp lực cao và môi trường đa dạng. Khả năng giao tiếp tốt, vui vẻ, chu đáo, tỉ mỉ, sẵn sàng giúp đỡ người khác;
 • Phẩm chất đạo đức xã hội: có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, sẵn sàng phản biện, bảo vệ lẽ phải, công bằng. Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, tôn trọng pháp luật, quy định tại cơ quan, nơi làm việc.
 1. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp

Việt Nam học là một ngành tổng hợp, liên quan đến nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau, trong đó chủ yếu liên quan đến lĩnh vực du lịch và văn hóa. Do đó, không chỉ đòi hỏi người lao động phải có kiến thức chung về du lịch mà còn cần cả kiến thức về văn hóa, có kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn.

Người học ngành Việt Nam học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các lĩnh vực như:

 • Quản trị nhà hàng;
 • Quản trị khách sạn;
 • Hướng dẫn du lịch;
 • Quản trị lữ hành;
 • Chuyên viên trung tâm văn hóa, thực hiện các dự án du lịch.
 1. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Cử nhân ngành Việt Nam học có khả năng học thạc sĩ và tiến sĩ các ngành liên quan đến văn hóa và du lịch như:

 • Du lịch học;
 • Việt Nam học;
 • Văn hóa học;
 • Quản lý văn hóa.

 Ẩn