Chuẩn đầu ra ngành CĐ Giáo dục Tiểu học


1. Kiến thức

-   Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lốicách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểubiết chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước; kiến thức phổ thôngvề chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội liên quan đến giáo dục tiểu học (bảo vệ môi trường, antoàn giao thông, phòng chống một số tệ nạn xã hội…);

-   Có kiến thứccơ bản về giáo dục tiểu học (mục tiêu, nội dung cơ bản của chương trình, sáchgiáo khoa các môn học);

-   Cókiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học vàvận dụng vào hoạt động giáo dục, giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh;

-   Cókiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, cókhả năng soạn được các đề kiểm tra theo yêu cầu đạt chuẩn kiến thức, kỹ năngmôn học và phù hợp với các đối tượng học sinh.

-   Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếptiếng Anh trong công việc, học tập;

-   Có trình độ tin học tương đương trình độ B; biết sử dụng một số phần mềm tronggiảng dạy ở tiểu học  như  Powerpoint, Violet.

2. Kỹnăng

-   Cókỹ năng lập kế hoạch dạy học (cả năm, tháng, từng tuần bao gồm hoạt động chínhkhoá và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp); biết cách soạn giáo án theohướng đổi mới hoạt động dạy học;

-   Cókỹ năng tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học phát huy được tính năng độngsáng tạo của học sinh (lựa chọn và sử dụng hợp lý các phương pháp dạy học, làmchủ được lớp học, tạo sự tự tin cho học sinh, hướng dẫn học sinh tự học; sửdụng thiết bị, đồ dùng dạy học hợp lý; lời nói rõ ràng, rành mạch; viết chữđúng mẫu; biết cách hướng dẫn học sinh giữ vở sạch và viết chữ đẹp);

-   Cókỹ năng làm công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờlên lớp;

-   Cóhành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục;

-   Cókỹ năng xây dựng, bảo quản và sử dụng hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.

3. Tháiđộ

-   nhận thức tư tưởng chính trị đúng đắn, thực hiện tốt trách nhiệmcông dân, yêunghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ; phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp;

-   Chấphành pháp luật, chính sách của Nhà nước;

-   Chấp hành các quy định của ngành, quy địnhcủa trường, kỷ luật lao động;

-    Có đạo đức,nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng;

-   Trung thực trong công tác, đoàn kết vớiđồng nghiệp; tận tình phục vụ nhân dân và học sinh.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

-   Giảng dạy tại các trường tiểu học;

-   Có khả năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề đơn giản liên quan đếnchuyên môn nghề nghiệp.

5.Khả năng học tập, nâng cao trình độ saukhi tốt nghiệp

Có thể tiếp tục học tập để hoàn thành bậc học đại học Giáo dục tiểu học.Ẩn