Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Liên thông - VLVH

news icon

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học năm 2017

news icon

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học liên thông VLVH năm 2016

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học liên thông VLVH năm 2016, kỳ thi ngày 07,08/01/2017 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

news icon

Trình tự làm thủ tục nhập học và kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng

Trình tự làm thủ tục nhập học và kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng các lớp đào tạo đại học liên thông và đại học thứ hai, hình thức vừa làm vừa học năm 2016

news icon

Kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông năm 2016 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông năm 2016 tại Trường Đại học Đồng Tháp

news icon

Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi tuyển sinh Đại học liên thông Vừa làm - Vừa học

Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi tuyển sinh Đại học liên thông Vừa làm - Vừa học 05-06/11/2016

news icon

Thông báo lịch ôn thi và thi tuyển sinh đào tạo liên thông, hình thức VLVH - Trình độ Đại học

Thông báo lịch ôn thi và thi tuyển sinh đào tạo liên thông, hình thức VLVH - Trình độ Đại học

news icon

Thông báo trình tự làm thủ tục nhập học đào tạo đại học bằng 2 và trung cấp chuyên nghiệp năm 2016

Thông báo trình tự làm thủ tục nhập học đào tạo đại học bằng 2 và trung cấp chuyên nghiệp năm 2016

news icon

Thông báo về việc thay đổi thời gian nhận hồ sơ, thời gian ôn thi và ngày thi tuyển sinh .........

Thông báo về việc thay đổi thời gian nhận hồ sơ, thời gian ôn thi và ngày thi tuyển sinh đào tạo liên thông và đại học hệ vừa làm vừa học năm 2016

news icon

Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp ...

Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp TCCN năm 2016, hình thức vừa làm vừa học - Ngành Giáo dục mầm non

news icon

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển chính thức đào tạo để cấp bằng

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển chính thức đào tạo để cấp bằng TN đại học thứ 2 năm 2016 - Hình thức vừa làm vừa học

news icon

Thông báo Tuyển sinh đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học năm 2016

Thông báo Tuyển sinh đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học năm 2016

news icon

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học năm 2016

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học năm 2016

news icon

Sổ điểm thi tuyển sinh đại học liên thông năm 2014 kỳ thi ngày 01-02/11/2014

Sổ điểm thi tuyển sinh đại học liên thông năm 2014 kỳ thi ngày 01-02/11/2014 tại Trường Đại học Đồng Tháp

news icon

Sổ điểm thi tuyển sinh đại học liên thông năm 2014 kỳ thi ngày 01-02/11/2014

Sổ điểm thi tuyển sinh đại học liên thông năm 2014 kỳ thi ngày 01-02/11/2014 tại Trường CĐ KTKT Cần Thơ

news icon

Sổ điểm thi tuyển sinh đại học liên thông năm 2014 kỳ thi ngày 01-02/11/2014 tại Trường CĐ Cần Thơ

Sổ điểm thi tuyển sinh đại học liên thông năm 2014 kỳ thi ngày 01-02/11/2014 tại Trường CĐ Cần Thơ

news icon

Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi tuyển sinh Đại học liên thông Vừa làm - Vừa học

Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi tuyển sinh Đại học liên thông Vừa làm - Vừa học năm 2014 kỳ thi ngày 01-02/11/2014 tại trường Đại học Đồng Tháp

news icon

Tuyển sinh năm 2015

Thông tin, thông báo các vấn đề liên quan đến tuyển sinh năm 2015

news icon

Tuyển sinh năm 2014

Thông tin tuyển sinh liên thông, VLVH năm 2014

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn