Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Thông báo

news icon

Công văn hướng dẫn về việc đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Số 59/SKHCN-QLKH

Công văn hướng dẫn về việc đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Quy định quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp...

news icon

Danh sách Tạp chí Quốc tế

Phòng Nghiên cứu khoa học trân trọng giới thiệu địa chỉ tra cứu danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI...

news icon

Thông báo Khoa học Công nghệ trước năm 2017

Những thông báo liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ trước năm 2017...

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn