Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Việc làm sau ra trường

news icon

Danh sách Cựu sinh viên đạt danh hiệu Viên phấn vàng tỉnh Đồng Tháp

Danh sách Cựu sinh viên đạt danh hiệu Viên phấn vàng tỉnh Đồng Tháp

news icon

Danh sách Cựu sinh viên đạt danh hiệu Viên phấn vàng cấp quốc gia

Danh sách Cựu sinh viên đạt danh hiệu Viên phấn vàng cấp quốc gia

news icon

Danh sách Cựu sinh viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Danh sách Cựu sinh viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn