Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

news icon

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học năm 2017

news icon

Thông báo Số 179/TB-ĐHĐT về việc tuyển sinh đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học năm 2014

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học theo hình thức vừa làm vừa học năm 2014 - Ngành Quản trị kinh doanh

news icon

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên Đại học

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên Đại học theo hình thức Vừa làm vừa học năm 2014 - Tại trường CĐSP Cà Mau

news icon

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học năm 2014

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học năm 2014

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn