Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Danh mục Tạp chí Khoa học uy tín

news icon

Danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm theo quy định

Danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm theo quy định của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước

news icon

Danh sách Tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI

danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI (với các nhóm SCI, SCIE, SSCI và AHCI)

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn