Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Bằng đại học thứ hai

news icon

Thông báo tuyển sinh đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai năm 2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai năm 2017

news icon

Trình tự làm thủ tục nhập học và kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng

Trình tự làm thủ tục nhập học và kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng các lớp đào tạo đại học liên thông và đại học thứ hai, hình thức vừa làm vừa học năm 2016

news icon

Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển

Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển hình thức đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai năm 2016 Hình thức vừa làm vừa học, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

news icon

Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo đại học bằng 2 năm 2016

Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo đại học bằng 2 năm 2016

news icon

Thông báo Tuyển sinh đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai năm 2016

Thông báo Tuyển sinh đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai năm 2016

news icon

Tuyển sinh năm 2014

Thông tin tuyển sinh, đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai năm 2014

news icon

Thông báo Số 178/TB-ĐHĐT về việc tuyển sinh đào tạo đại học thứ hai năm 2014

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai năm 2014 - Ngành Quản trị kinh doanh

news icon

Thông báo về việc tuyển sinh bằng 2 năm 2014

Tuyển sinh đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai năm 2014

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn